Många småhusägare faller farligt från stegar

Hemmafixarsäsongen är här och småhusägare plockar fram stegarna. Men stegar i hemmet är mycket farligare än du kan tro, det visar en ny undersökning och ett nytt laboratorietest som Villaägarna har låtit göra. Samtidigt visar testet att det finns oanade möjligheter att minska risken att skadas om du skulle falla från en stege.

Villaägarna har gjort en undersökning om stegolyckor bland 7 400 småhusägare, där det framkommer att många småhusägare faller från stegar och en betydande del dras med bestående men. 

5 punkter från undersökningen om fallolyckor

 1. Fallolyckor från stegar är mer än 11 gånger vanligare i hemmet än på jobbet.
 2. Var fjärde småhusägare har fallit från en stege.
 3. 86 procent av dem som fallit är män.  
 4. Var tredje av dem som föll, sökte sjukvård.
 5. Nästan var femte dras med kvarstående men från sitt fall.

Undersökningens resultat bekräftas av ett laboratorietest med krockdockor som Villaägarna har låtit göra hos forskningsinstitutet VTI.

Redan relativt låga fall från stege som 1,5 meter kan orsaka skallskador. I testet framkommer även att man med enkla medel som cykelhjälm och ridväst, kan minska krockvåldet med mer än hälften. Och för den som använder ett fallskyddskit minskar krockvåldet med mer än 95 procent vid fall från stege.

Undersökningen visar att många chansar och inte alls har samma säkerhetstänk hemma som på jobbet

Testresultatet ligger i linje med den undersökning som Villaägarna har låtit göra bland småhusägare. Skadorna där utgörs av allt från mindre blåmärken till allvarligare skador som brutna armar, ben, revben, ryggar, hjärnskador och dödsfall.  

- Om bruksanvisningarna hade upplyst om att skyddsutrustning kan minska skaderisken, skulle färre ha skadats vid fall från stegar, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg och fortsätter:

- Undersökningen visar dock också att många chansar och inte alls har samma säkerhetstänk hemma som på jobbet. Det finns ju inget skyddsombud eller några arbetsmiljöregler hemma som hindrar dig från att använda stege på ett livsfarligt sätt, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Tips för att stå säkert på stege

 • Chansa inte på hur stegen ska användas, kontrollera bruksanvisningen om du är det minsta osäker.
 • Kontrollera att stegen är hel. En trasig eller felaktigt ihopsatt stege kan vara mycket farlig. 
 • Extra tillbehör höjer säkerheten, som stödben, glidskydd och förlängningsben.
 • Använd säkerhetsutrustning som cykelhjälm, ridväst eller fallskyddskit.
 • Gör inte egna modifieringar som att såga eller kapa av stegpinnar.
 • Ställ stegen rätt, med 75 graders vinkel för att klättra längs en husfasad och på ett jämnt underlag. 
 • Stå inte på de översta stegpinnarna. De tre översta stegpinnarna på en enkelstege och de fyra översta stegpinnarna på en teleskopstege är olämpliga.
 • Överbelasta inte stegen, maxvikt är ofta 150 kg. 
 • Ställ stegen där den inte står i vägen för att minska risken för att den ska vältas. 
 • Sträck dig inte för mycket åt sidan, håller du mer än halva kroppen utanför sidostycket är vältrisken påtaglig.
 • Avbryt vid dåligt väder och ta pauser, starka vindar påverkar stabiliteten. 
 • Flytta inte stegen uppifrån om du till exempel står på ett tak, gå ner till marken för att ändra position.  
 • Använd inte stegar i metall vid elarbeten, då de leder ström. 
 • Flytta stegen när ingen står på den, det kan låta självklart men det är ingen bra idé att flytta en stege genom att till exempel försöka hoppa med den. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.