Diskho med modern blandare och rinnande vatten
Diskho med modern blandare och rinnande vatten

Antikalkprodukt löser inte kalkproblem i vattnet

Vattenreningsprodukten från Aquabion som ska ta bort kalk ur vattnet håller inte vad marknadsföringen lovar. En bättre lösning för att minska kalkhalten i vattnet är att använda ett vanligt avhärdningsfilter.

Aquabion är en tysk vattenreningsprodukt som marknadsförs till småhusägare som har problem med kalk i vattnet. Ca 20 procent i Sverige har kalkhaltigt vatten, såsom delar av Skåne, Gotland, Öland, Uppland, Bergslagen och Jämtland. Det kostar från några tusen kronor att installera, men löser inga kalkproblem för köparen.

Själva produkten består av en rörbit som innehåller ett zinkbleck. Enligt marknadsföringen ska zink göra att mineralet kalcit, det vill säga vanlig kalksten, omvandlas till mineralet aragonit, vilket är en slags hårdare kalksten. Det i sin tur ska göra att kalken som finns i vattnet inte längre har fästförmåga och spolas ner i avloppet eller enkelt torkas bort med en trasa. Företaget påstår även att zink i vatten gör att kalksten inte kan fällas ut och att kalksten löses upp.

- Har du kalkproblem är det bättre att köpa ett avhärdningsfilter, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Aquabion en naturvetenskaplig omöjlighet

Villaägarna anlitade Kenneth Persson, professor på avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska högskola, för att titta närmare på företagets påståenden om hur produkten sägs fungera.

Aquabion påstår till exempel att vanlig kalksten tack vare deras produkt omvandlas till aragonit, ett slags hårdare kalksten. Men för att aragonit ska kunna bildas krävs temperaturer på över 300 grader Celsius och tryck på mer än 100 bar för att omvandla vanlig kalksten till aragonit, vilket inte förekommer i en vanlig vattenledning. Aquabion har däremot en reell, men begränsad effekt på korrosion och biofilmspåväxt såsom mikroorganismer, till exempel bakterier.

Ett patent är ingen garanti för en produkts funktion

Tillverkaren bakom Aquabion anger att de har ett patent på produkten hos Europeiska patentverket. Men ett patent på en produkt är ingen kvalitetssäkring på en produkts funktion.

Det är bara en bekräftelse att ingen annan har patent på en likadan produkt och att produkten skiljer sig väsentligt från vad som tidigare är känt. Det är den som ansöker om patentet som får visa att produkten faktiskt fungerar. Men så har inte skett för Aquabion.

Aquabions patentkrav gäller en mycket begränsad ändring av en känd vattenbehandlingsanordning med offeranod i en metallhylsa, som innehåller en metallisk virvelkropp som orsakar turbulens i vattenflödet. Aquabions patentkrav avser bara en speciell sådan virvelkropp som innefattar ett antal ihåliga metallplattor, som är förskjutna i förhållande till varandra.

Så patentkraven gäller överhuvudtaget inte att produkten skulle hjälpa mot kalkproblem. Motsvarande patent finns i ett antal länder utanför Europa. Aquabion säljs i ett 30-tal länder i världen, men produkten fungerar varken i Sverige eller utomlands.

Läs utlåtandet

Kommentarer till produkten Aquabion 2017-11-13

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.