Tankar bil
Tankar bil

Triboron håller inte allt som utlovas 

Villaägarna Produktgranskning har låtit undersöka bränsletillsatsen Triboron, som utlovar rejält sänkt bränsleförbrukning i förbränningsmotorer till bland annat gräsklippare, snöslungor och bilar. Men enligt de tester som Villaägarna låtit göra, svarar Triboron inte upp mot alla löften.

Villaägarnas Produktgranskning har låtit RISE SMP Svensk Maskinprovning undersöka bränsleförbrukningen för en encylindrig, fyrtakts bensinmotor med och utan inblandning av bränsletillsatsen Triboron. Enligt etiketten på flaskan ska Triboron sänka bränsleförbrukningen med minst 3–5 procent vid användning i alla typer av förbränningsmotorer som drivs med bensin, diesel, etanol eller biobränslen. På sin webb skriver Triboron om ett test där förbrukningen av bensin gick ned med 4,8 procent, men även om ett annat test där förbrukningen sjönk med som mest 7,56 procent (oklart vilket bränsle).

Triboron_rättvänd.JPG Triboron - bild 2 på flaskan.JPG

Går inte ihop sig ekonomiskt

Resultatet av det test Villaägarna har låtit RISE utföra, visar att bränsleförbrukningen med 95 procents statistisk säkerhet minskar med 2,25-2,49 procent vid användning av Triboron. Detta innebär att i 95 av 100 fall skulle resultatet vid upprepad provning hamna i detta intervall.

-Resultatet av provningen är att den verkliga bränslebesparingen är mindre än vad som utlovats. Med en halvliters flaska Triboron sparar man enligt testet in drygt åtta liter bensin. Med ett bensinpris på 15 kronor och 60 öre sparar man bensin för cirka 130 kr. Men flaskan kostar cirka 250 kronor. Så priset på flaskan skulle behöva sänkas för att det ska gå ihop sig ur ekonomisk synvinkel för den som vill spara bensinpengar, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Vid testet användes ett mätglas vid inblandning av bränsletillsatsen. När bränsletillsatsen förångas i mätglaset bildades det rester från bränsletillsatsen i form av beläggning på mätglasets insida och ett pulverliknande ämne i mätglasets botten. I rapporten noteras att det inte har utvärderats hur detta påverkar förgasarmunstycken eller spridare över tid.