Magnetboll tar inte bort kalk

Ecozone Magnoball är en plastöverdragen magnetboll som sägs motverka kalkbeläggningar i diskmaskiner och tvättmaskiner. Villaägarna har låtit forskningsinstitutet RISE testa om den funkar.

Resultatet vid samtliga test är att magnetbollen inte har någon funktion alls. Förutom i ett test där den visar sig ha en obetydlig effekt. Vår rekommendation är därför att du avstår från köp.

Intresserar de som har kalk i vattnet

Cirka 20 procent av alla svenskar har kalkhaltigt vatten, speciellt de som bor i delar av Skåne, Gotland, Öland, Uppland, Bergslagen och Jämtland. Det finns därför många som håller ögonen öppna efter produkter som motverkar kalkbeläggningar.

Ecozone Magnoball

Ecozone Magnoball är en plastöverdragen magnetboll som säljs för att få bort kalk i diskmaskiner och tvättmaskiner. Kundbetyget är i genomsnitt 4,4 på Amazon och 5,0 på Smartasaker.se.

Höga omdömen men oklar funktion

Fina omdömen på nätet kan göra att många vill köpa produkten, vilket även gör den intressant att testa. I synnerhet då förklaringarna till hur kalken egentligen försvinner, är motstridiga. En förklaring är att magnetbollen gör att kalkkristallerna inte fastnar i maskinen eller på disken utan följer med diskvattnet ut. En annan förklaring är att magnetbollen funkar tvärtom, att kalken fastnar på magnetbollens yta.

Testresultat

Villaägarna lät forskningsinstitutet RISE testa magnetbollen för att ta reda på om Ecozone Magnoball funkar. RISE använde sig av en vanlig diskmaskin fylld med tallrikar. RISE lät det inbyggda avhärdningssystemet vara tomt på diskmaskinssalt för att det inte skulle påverka testresultatet.

Vid disk i rent vatten med diskmedel

Vid disk i rent vatten med diskmedel kunde det inte påvisas någon effekt på kalkbeläggningar när Ecozone Magnoball användes. Så blev det oavsett om diskmedel med eller utan mjukgörande effekt användes.

Vid disk i rent vatten utan diskmedel

Vid disk i rent vatten utan diskmedel motverkade Magnetbollen uppbyggnaden av nya kalkbeläggningar. Det upptäcktes däremot ingen minskning av befintliga kalkbeläggningar.

Kalkfläckarna kvar på tallrikarna

I försöken minskade inte de vita kalkfläckarna på tallrikar efter disk med magnetboll. Detta gällde både vid disk i rent vatten och med diskmedel. Det blev inte heller någon skillnad mellan diskmedel med och utan mjukgörande effekt.

- I praktiken används diskmaskiner med diskmaskinssalt, som har en avhärdande effekt mot kalkbeläggningar. Likaså maskindiskmedel, där mjukgörande diskmedel ytterligare spär på den avhärdande effekten.  Testet visar att Ecozone Magnoball inte ger färre vita kalkfläckar på disken och inte reducerar befintliga kalkbeläggningar i maskinen. Så magnetbollen gör ingen egentlig nytta. Du kan därför använda de 200 kronorna som magnetbollen kostar till något bättre, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Fler magnetbollar på marknaden

Det säljs fler magnetbollar mot kalkavlagringar än Ecozone Magnoball. Ibland kan konkurrenterna kalla sina plastöverdragna magneter för tvättkulor eller tvättbollar.

- Vi har ingen anledning att tro att de andra magnetbollarna fungerar bättre mot kalkavlagringar, säger Ulf Stenberg.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.