Diskho med modern blandare och rinnande vatten
Kvinna dricker te i kök och kollar ut
Kvinna dricker te i kök och kollar ut

Checka köket med Min Villa

Är kökskran och avrinning av kondensvatten i kylen okej? Finns droppskydd under kyl och frys? Är spisfläkten ren? Den kan utgöra en brandrisk annars. Ta hjälp av Min Villa för en heltäckande genomgång av köket.

Vattenläckor kan uppstå i köket på grund av exempelvis trasiga slangar till diskmaskinen eller smutsigt kondensvattenhål i kylskåpet. En årlig genomgång av nedanstående funktioner i köket kan rädda dig från olyckor och höga kostnader.

1 Droppskydd

Kolla att det finns droppskyddsbricka under diskmaskin, kyl och frys och att brickan är hel. Droppskyddsbrickan används för att upptäcka vattenläckage. Läcker det vatten rinner det ut på golvet framför maskinen och felet upptäcks.

2 Anslutningsslangar till diskmaskin

Se efter så att avloppsslangen är fäst i väggen med en upphängningsbygel. Om inte, riskerar slangen att vibrera loss från maskinen med vattenläckage som följd.

3 Kyl och frys

Lyft fram kyl och frys och se om det är dammigt på baksidan av skåpen. Dammet sänker effekten på skåpen och det drar mer energi. Kolla så att kondensvattenhålet inne i kylskåpet inte är igensatt av smuts. Är det stopp i hålet finns risk att vattnet rinner ut på golvet.

4 Diskbänksskåpet

Färgförändringar på ytor eller att skåpsstommen svällt, kan vara tecken på vattenläckage. Sätt gärna ett tätt skikt i botten av diskbänksskåpet. Det skyddar ditt kök från vattenläckor och gör att du enkelt och snabbt upptäcker läckage.

5 Köksfläkten

Lagar du ofta mat så behöver köksfläktens fettfilter rengöras emellanåt. De flesta moderna filter kan köras i diskmaskin. Kör aldrig köksfläkten utan dessa filter monterade.

Tips

  • Installera ett vattenlarm i diskbänksskåpet och placera givarna intill vatten- och avloppsrör och under diskmaskinen. Får du ett läckage börjar larmet ljuda.
  • En vattenfelsbrytare kan monteras på inkommande vattenledning.

Mer tips och instruktioner för hur du kan åtgärda problem i köket finns i Min Villa, Villaägarnas digitala underhållsbok för hela ditt hus. Logga in, lägg in uppgifter om ditt hus och sätt igång!

Min Villa

Tjänsten som håller koll på ditt hus.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.