Premium

Infoskrift: Fel i fastighet

Fel i fastighet förekommer om fastighetens skick inte stämmer överens med vad parterna har avtalat om vid köpet. Fel är också om fastigheten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet. I denna infoskrift redogörs vad som avses med fel i fastighet och vilka påföljder köparen kan göra gentemot säljaren.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Vad menas med fel i fastighet?
  • Avvikelse från avtalet
  • Avvikelse från "normal standard"
  • Rättsliga fel
  • Rådighetsfel
  • Faktiska fel
  • Köparens undersökningsplikt
  • Påföljder vid fel i fastighet
  • Reklamation och preskription

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.