Premium

Infoskrift: Fastighetsmäklare

Huvudsyftet med fastighetsmäklarlagstiftningen är att enskilda personer, både säljare och köpare, ska få ett tillfredsställande skydd och känna trygghet när en mäklare förmedlar affären, samtidigt som det ska finnas så goda förutsättningar som möjligt för mäklare att bedriva sin verksamhet. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Om fastighetsmäklarlagen.
  • Vad är en fastighetsmäklare?
  • God fastighetsmäklarsed.
  • Uppdragsavtalet.
  • Fastighetsmäklarens uppdrag.
  • Fastighetsmäklarens rätt till ersättning.
  • Fastighetsmäklarens rätt till provision efter det att uppdragsavtalet har löpt ut.
  • Missnöje med fastighetsmäklarens agerande.
  • Vad bör säljaren/uppdragsgivaren tänka på?
  • Vad ska köparen tänka på?

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.