Premium

Infoskrift: Exekutiv försäljning av fastighet 

Denna infoskrift handlar om vad du bör tänka på om du funderar att köpa en fastighet vid en exekutiv försäljning. När det gäller lagregler på området hänvisas till utsökningsbalken och utsökningsförordningen.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

 • Fastigheter som ska säljas på auktion annonseras (kungörs) i post- och inrikes tidningar minst tre veckor före auktionsdagen.
 • För varje fastighet som ska säljas på exekutiv auktion finns en beskrivning och värdering.
 • Av beskrivning och värdering framgår ofta vilka inteckningar som finns i
  fastigheten och vem som är kreditgivare till eventuella lån.
 • Före auktionen visas fastigheten normalt för spekulanter.
 • Auktionen inleds med ett bevakningssammanträde där auktionsförrättaren
  bland annat går igenom alla fordringar och rättigheter som belastar fastigheten.
 • Den som ropar in fastigheten är skyldig att genast efter inropet lämna
  handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen.
 • Slutbetalning och tillträde.
 • Fortsatt inteckningsansvar.
 • Om förre ägaren inte flyttar eller har fört bort tillbehör.
 • Auktionen kan komma att överklagas.
 • Ibland beslutar kronofogdemyndigheten att sälja fastigheten genom att anlita
  en fastighetsmäklare (underhandsförsäljning). 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.