Hammare och spik
Bygga altan sommar

Bygga staket? Så gör du

Ett staket som ramar in tomten eller uteplatsen kan vara både trevligt och praktiskt. Dessutom ett roligt byggprojekt nu när vår och sommar äntligen är här!

När du väljer typ av staket, tänk på dels vad som passar in i omgivningen, dels vilka behov staketet ska fylla. Om det ska hindra insyn, skydda mot vind och buller eller se till att hunden inte rymmer så kan ett plank vara ett bra val. Gäller det mest att avgränsa tomten så kan ett lägre staket räcka.

Även om det vanligtvis inte krävs bygglov för staket är det alltid bra att stämma av med angränsande grannar. Kanske kan ni dela på kostnad och arbete?

Välj tryckimpregnerat trä till staket

Till stolpar väljs tryckimpregnerat trä, träskyddsklass NTR/A. Stolparnas dimension bestäms av staketets eller plankets höjd och av stolpavståndet (maximalt 2 000). Är stolpavståndet exempelvis cirka 1 800 kan stolpar   70 x 95 användas vid höjder upp till cirka 800, och 95 x 95 vid höjder från 900 upp till cirka 1 100.

Till spikreglar väljs tryckimpregnerat trä, träskyddsklass NTR/AB. Spikreglarna dimensioneras efter avståndet mellan staketstolparna och efter höjden på staketet. Vanligtvis är det tillräckligt med två reglar. Spjälorna görs till exempel av ytter- panelbrädor med en finsågad sida som ger bra fäste för färgen. Beslag och spik bör vara av rostfritt material eller varmförzinkat.

Stadiga staketstolpar är A och O

Ett staket är aldrig starkare än sin svagaste stolpe, så det gäller att få dem stadiga.

Enklaste sättet är att slå ner spetsade tryckimpregnerade staketstolpar i grävda hål. Man kan också gräva hål och gjuta betongplintar där stolparna fixeras med dubbla kraftiga varmförzinkade plattjärnsbeslag, alternativt slå ner stolpskor i stål med en slägga. Lämpligt avstånd mellan stolparna är 1 500–2 000 mm beroende på konstruktion och spikreglarnas dimension.

Ritning, materiallista och arbetsbeskrivning finns att ladda ner gratis från branschorganisationen Svenskt Trä

Behövs bygglov till staket?

Staket fordrar vid normalt utförande (upp till 1,1 m över mark) vanligtvis inget bygglov. Bestämmelser för genomsiktligheten samt höjden på staketet varierar dock mellan olika kommuner. Kontakta din kommun för vidare information.

Plank som omger en skyddad uteplats i anslutning till huset är också befriat från bygglov såvida det inte är högre än 1,1 m, inte sträcker sig mer än 3,6 m ut från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Läs mer om bygglov här!

Tre varianter på staket

De rakt avsågade spjälorna är 22x70 mm. Överkanten snedsågas för god vatten-avrinning.

Tätt staket av 22x95 mm virke, utformat som ett lågt plank med snedställd vattenbräda i överkant. Kan göras med eller utan små dekorativa trekantiga utsågningar.

De tre horisontella reglarna är 45x120 mm. Används endast två ökas dimensionen till 145 eller 170 mm. Längdskarvning görs dold invid stolpe.

Ur Villaägaren nr 3 2024

Text: Madeleine Appelgren

Illustration och beskrivning: Svenskt Trä

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.