Solceller
solceller montering
solceller montering

Så installerar du solceller

Den tekniska utvecklingen och frikostiga bidrag har gjort att solceller blivit ett hett alternativ för många husägare. Men forskare och experter varnar för att solcellsboomen kan öka brandrisken och störa elektriska utrustningar. Görs installationen rätt är dock risken liten. Våra experter guidar dig.

- Solceller är en fantastisk teknik och det är positivt att så många solcellsanläggningar installeras, men den snabba utvecklingen innebär också potentiella risker och regelverket har inte hängt med, säger Alastair Temple, projektledare på forskningsinstitutet RISE.

Det är en ny marknad för de seriösa aktörerna och man måste ha en kompetens som kanske inte finns idag. 

Tänk på brandsäkerheten när du installerar solceller

Enligt Alastair Temple beror den allt större risken på att man idag vet så lite om vilka konsekvenser den ökade elektrifieringen av bostäder kommer att få i framtiden. Det statistiska underlaget är magert och forskningen släpar efter.

Alastair Temple berättar att solcellanläggningar består av allt fler komponenter och anslutningspunkter som kan orsaka brand och att de installeras i befintliga byggnader som kanske inte alltid är konstruerade för, eller har elsystem som kan hantera dessa typer av anläggningar.

Enligt Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna, finns det skäl att kolla upp ditt brandskydd om du bor i parhus eller radhus.

- I vissa fall kan det förekomma krav på att det ska vara minst 2,5 meter från solpanel till brandvägg. Vårt råd är att kontakta den lokala räddningstjänsten för att få reda på vad som gäller där just du bor, säger Malte Rungård.

Elektriska utrustningar kan störas

Enligt Fredrik Byström Sjödin, expert på installationsteknik-elsäkerhet på Installatörsföretagen kan solcellsinstallationer också innebära en ökad EMC-risk. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet och innebär att elektriska produkter inte får störa andra elektriska utrustningar genom till exempel radiovågor.

- Solcellsinstallationer kan exempelvis leda till att elektriska utrustningar som Wi-fi fungerar dåligt och att elmätaren inte skickar rätt mätvärden till elnätföretaget, säger Fredrik Byström Sjödin.

Ska göras på ett fackmannamässigt sätt

Fredrik Byström Sjödin berättar att ett tränat öga kan se direkt om solcellsinstallationen är fackmannamässigt utfört.

- Det får inte finnas för många paneler på ett tak och kablarna och växelriktarna måste ligga i någon typ av kanalisation, alltså i en ränna eller i ett rör. Annars kan de skava mot vassa plåtkanter och när de skadas kan de förstöra isoleringen. Till slut kan det i värsta fall uppstå en antändning av brännbart material på taket, säger Fredrik Byström Sjödin.

Vem får installera solceller?

För att montera solcellspaneler måste det vara ett elinstallationsföretag enligt lagstiftningens krav. För att kunna kalla sig det ska bolaget ha en elinstallatör, vara registrerad i Elsäkerhetsverkets register, och ha ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett ledningssystem som beskriver vilken typ av elinstallationsarbeten företaget utför, vem som utför dessa arbeten, och hur de utförs.  

Däremot räknas inte montage av vanlig bärläkt eller stativ och fästelement utan elektriskt material som något elinstallationsarbete. Dessa typer av arbeten kräver med andra ord inte att du anlitar ett elinstallationsföretag.

Certifiering räcker inte

Begreppet certifierad solcellsinstallatör kommer ur ett EU-direktiv som är implementerat i Sverige.

- Problemet är att certifieringen inte har någon koppling till Sveriges regler om att solcellsinstallationen måste genomföras av ett elinstallationsföretag där det ska finnas en elinstallatör, säger Fredrik Byström Sjödin.

Det är alltså ett frivilligt certifikat och en kvalitetsstämpel, men det är ingenting som räcker eller krävs för att man ska få utföra solcellsinstallationer.

Var noga när du väljer elinstallatör

Enligt Fredrik Byström Sjödin är det viktigt att välja elinstallatör med omsorg.

- Ta referenser och fråga hur många anläggningar elinstallationsföretaget gjort tidigare. Ring referenserna och kolla vad de är nöjda med. Det är en så ung bransch så det finns alltid aktörer som är ute efter att klå kunderna på pengar, säger Fredrik Byström Sjödin, men tycker ändå att framtiden ser ljus ut:

- Med ett tydligt regelverk i ryggen och seriösa aktörer som får alltmer kompetens kommer entreprenörer som bara vill jaga fram ett snabbt avslut och ett bra pris att konkurreras ut.

Glöm inte ALP-blanketten

Innan du börjar bygga ska du skicka in en föranmälan till nätföretaget. När det är frågan om produktionsanläggningar för el som en solcellsanläggning är ska du fylla i en bilaga till föranmälan. Den kallas för ALP-blanketten etc. Tillsammans med installatören ska du skriva under ALP-blanketten och därefter skicka in den till nätföretaget.

- Har inte nätföretaget fått blanketten så får de inte koppla in solcellsanläggningen på nätet, säger Fredrik Byström Sjödin.

Kontrollera ditt tak

Malte Rungård brukar tipsa medlemmarna i Villaägarna att kontrollera sina tak när de installerar solceller.

- Eftersom en solcellsanläggning kommer vara monterad i åtminstone 25 år, är det lämpligt att takets kvarvarande livslängd är lika långlivad.

Många gånger innebär en solcellsanläggning även en ny takomläggning. Då behövs ett tydligt samordningsansvar mellan solcellsinstallatör och takentreprenaden, enligt Malte Rungård. Förutom tekniska aspekter, är det viktigt att infästning, hålgenomföringar och taksäkerhet är godkända för det taksystem som ska monteras.

- Det blir ganska besvärligt om ett taksystem med visst antal års garanti tappar sin garanti på grund av att solcellsinstallatören använder ett annat fabrikat eller fel produkter för taksystemet, säger Malte Rungård.

Olika typer av solceller

Se till att hitta rätt solcellspaket anpassat till dina förutsättningar och ditt tak. Vill du kanske ha traditionella solpaneler som läggs ovanpå ditt befintliga tak, eller integrerade solpaneler som utgör själva taket? Det sistnämnda är lämpligt om du bygger nytt eller om du ändå ska renovera taket.

Bygglov för solceller på taket

2018 avskaffades kravet på bygglov för solceller som följer takets lutning i de allra flesta fall. Det kan dock krävas bygglov för byggnader som är värdefulla sett från en historisk, kulturhistorisk, estetisk eller miljömässig synpunkt, eller om solcellerna inte följer takets lutning. Fråga din kommun vad som gäller för just din fastighet om du är osäker.

Hur ska anläggningen underhållas?

I takt med att allt fler installerar solceller tror Fredrik Byström Sjödin att det kommer att uppstå problem inom en tioårsperiod.

- Det är en ny marknad för de seriösa aktörerna också och man måste ha en kompetens som kanske inte finns idag. En solcellsanläggning är dessutom underhållskrävande. Du måste ta hand om din anläggning, annars kommer den att behöva servas så småningom. Om den inte underhålls så kan den gå sönder, säger Fredrik Byström Sjödin.

Exempel på hur underhåll ska genomföras finns i Installatörföretagens handbok för installation av solcellsanläggningar. Det gäller att regelbundet kontrollera:

  • larmindikatorer på omriktarna
  • lastavskiljare enligt tillverkaranvisningar
  • eventuella jordfelsbrytare
  • att inga synliga skador finns på solcellspanelerna
  • att taket inte har fått skador efter vinterns snö och snöskottning
  • att inga komponenter orsakat vattenläckor genom yttertaket
  • att alla synliga kablar är hela och intakta.

Finns hjälp att få

En solcellsanläggning ska producera el under lång tid och konsumenter är inte särskilt vana att göra den här typen av affärer. Det gäller därför att ta reda på en hel del – allt från verkningsgraden på anläggningen till finansieringsfrågor som solcellsstöd och rotavdrag.

- Anläggningen ska fungera samtidigt som du ska ha en så kort avbetalningstid som möjligt. Lyckligtvis finns det webbtjänster som hjälper konsumenter att räkna på det här beroende på bland annat hur stor anläggning du har, var den är i landet och om den vetter mot söder eller mot väster, säger Fredrik Byström Sjödin.

Vattenfalls solcellsguide kan du snabbt och enkelt få en första indikation på hur mycket solceller du kan installera, hur mycket el som du kan få ut från solcellerna samt kostnaden för en nyckelfärdig anläggning.

Ta in offerter från flera leverantörer

Ta in offerter från olika solcellsleverantörer och välj det erbjudande du tycker passar bäst. Om prisskillnaden är stor bör du säkerställa att offerterna är jämförbara, att de innehåller samma delkomponenter. Förutom ett fast pris för en komplett installation, kan du även få en beräkning på hur mycket el solcellerna kommer att producera.

 

Källa: Elsäkerhetsverket, NyTeknik

Goda råd om solceller

På Energimyndighetens webbplats kan du få vägledning om solceller:

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.