Miniräknare på papper
Familj i kök med spädbarn tittar på laptop
Familj i kök med spädbarn tittar på laptop

Energideklaration - 6 frågor

Måste alla som äger ett småhus göra en energideklaration? Nej, det är bara innan försäljning eller uthyrning som energideklarationen måste göras. För de som bygger ett nytt hus måste energideklarationen göras inom två år efter att det tagits i bruk.

1 Vad är en energideklaration?

Den ger information om husets totala energianvändning, som energiprestanda, vilket är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. Den innehåller även information om husets storlek, eventuella åtgärdsförslag och om radonmätning är utförd.

2 Måste alla som äger ett småhus göra en energideklaration?

Nej, det är bara innan försäljning eller uthyrning som energideklarationen måste göras. För de som bygger ett nytt hus måste energideklarationen göras inom två år efter att det tagits i bruk.

3 Varför finns Boverkets krav på energideklaration?

För att minska användningen av energi, inte minst ur miljösynpunkt. Energideklarationen underlättar jämförelser mellan olika byggnader i klasser från A till G, där A är bäst. Det blir då också en hjälp vid köp av ett hus.

4 Finns det undantag från kravet på energideklaration?

Ja, det finns undantag för till exempel ouppvärmda byggnader och för hus som inte används året runt och där energianvändningen kommer att vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. Det finns en fullständig lista på Boverkets webbplats. 

5 Är det lönt att göra energideklaration om jag inte berörs?

Ja, man får vetskap om sin faktiska energianvändning, vilket är intressant om man vill få ner sina energikostnader. Se till att anlita en energiexpert som även ger förslag till förbättringar, så får du ännu mer nytta av den.

6 Vad kostar det att göra en energideklaration?

Det är svårt att säga eftersom marknaden är fri men någonstans mellan 1 000 och 10 000 kronor. Kostnaden är avdragsgill vid en försäljning. Var noga med att ta reda på vad energiexperten du anlitar verkligen gör och vad som ingår i arvodet. Ta in anbud från fler och jämför priserna.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.