Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan
Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan

Därför ska du själv välja elavtal

- Du kan spara tusenlappar genom att se över ditt elavtal med jämna mellanrum. Men det finns en del att tänka på, berättar Thomas Björkström, vd på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Innan du byter elhandlare bör du alltid kontrollera det nuvarande avtalets bindningstid och uppsägningstid så att du inte riskerar att bryta avtalet i förtid. Då kan du få betala en så kallad brytavgift. Det kan röra sig om onödiga pengar, i värsta fall tusenlappar.

- En elhandlare har i så fall rätt att kräva högst vad de kan visa sig förlora under återstående del av avtalet, konstaterar Thomas Björkström.

Elbolagen är skyldiga att informera

Det är också bra för dig att veta när elavtalet löper ut. 

- Vad som gäller när ett tidsbestämt avtal löper ut ska du alltid få veta innan du tecknar avtalet. Elhandlaren är också skyldig att informera dig i god tid innan avtalet löper ut, säger Thomas Björkström. 

Informationen från elhandlaren ska vara tydlig – och du ska förstå vad som händer med avtalet om du inte tecknar ett annat avtal, berättar Thomas Björkström

- Om du inte gör ett aktivt val när det gamla avtalet går ut är risken att du får ett mindre gynnsamt avtal både avseende pris och villkor, säger Thomas Björkström.

Glöm inte avtalsvillkoren

- Priset är såklart viktigt, men det är också bra att läsa avtalsvillkoren. Tänk på att exempelvis kontrollera uppsägningstiden, bindningstiden och om elhandlaren tar ut en avgift om du flyttar, säger Thomas Björkström.

Han tipsar också om att det är bra att kontrollera om avtalet ger elhandlaren en fullmakt för andra tjänster, vad det i så fall innebär, och vad som händer med priset och övriga villkor när avtalet löper ut.

- Enligt Konsumentverket ska en skälig uppsägningstid inte vara längre än en månad. Mitt råd är att inte teckna ett elavtal som har längre uppsägningstid än så, säger Thomas Björkström.

Välj en schysst elhandlare

Enligt Thomas Björkström kan det också vara bra att se efter om elhandlaren har fått många klagomål.

-Det finns några få elhandlare som genererar allvarliga klagomål. Vilka de är kan du se på Svensk Handels varningslista. Vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå har också information på vår hemsida över elhandlare som har onormalt många klagomål och vad de klagomålen handlar om. Därutöver ger vi råd till konsumenter, berättar Thomas Björkström.

Branschorganisationen Energiföretagen har tagit fram certifieringen ”Schysst elhandel” för att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Certifierade elhandlare åtar sig att leva upp till ett antal kriterier som i flera fall går längre än vad lagstiftningen kräver. Vattenfall är ett av 26 företag som valt att certifiera sig som schysst elhandlare.

- Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och kunna lita på oss. Det ska vara tydligt för kunden vad de köper och vad avtalet innebär. Därför är vi certifierade enligt Energiföretagens certifiering Schysst elhandel, säger Johanna Forslund, privatmarknadschef för Vattenfall Sverige. 

Vilket elavtal är bäst?

Utbudet av olika elavtal är stort och det kan vara svårt att veta vilket du ska välja. Thomas Björkström menar dock att det bästa är att agera utifrån den egna plånboken och lyssna på sin känsla.

- Först och främst så ska du undvika anvisat avtal. Det får du när du flyttar om du inte själv väljer en elhandlare och ett elavtal. Där finns det ofta mycket pengar att spara, menar Thomas Björkström.

Enligt Thomas Björkström är den absoluta fördelen med ett fast avtal att du precis vet vad du får betala per kilowattimme för en bestämd period framåt. Har du dessutom koll på din elanvändning sedan tidigare kan du mer eller mindre exakt räkna ut vad du får betala för elen.   

- Vi brukar rekommendera våra kunder att komplettera sitt fastprisavtal med en bytesrätt. På så sätt kan kunden teckna om avtalet till ett lägre pris om elpriserna skulle gå ner, säger Johanna Forslund.

Ett rörligt avtal är däremot mer riskfyllt eftersom det är kopplat till - och varierar med prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool.

- Du måste vara beredd på att det kan komma plötsliga prisuppgångar och ha marginaler för det. Samtidigt är ofta ett rörligt avtal fördelaktigt vid prisnedgångar, berättar Thomas Björkström.

Rörligt elavtal mer gynnsamt på senare tid

Enligt Thomas Björkström har det under de senaste åren oftast varit mer gynnsamt att teckna ett rörligt avtal. Men han poängterar samtidigt att det inte behöver vara så framöver.

- Det finns perioder då det har varit mer lönsamt med fast avtal. Det beror helt på hur priserna utvecklas. Mitt råd är att inte spekulera hur marknaden kommer att se ut i framtiden, utan istället låta den egna plånboken och känslan för vad som passar dig bäst avgöra vilket avtal du ska välja, säger Thomas Björkström och fortsätter:

- Elkunder blir som mest nöjda då de själva har undersökt marknaden och valt elhandlare och elavtal. Det märker vi i vår rådgivning till hushållskunder. Klagomålen handlar ofta om elavtal som ingåtts efter att elhandlaren har kontaktat kunden, inte sällan över telefon, avslutar Thomas Björkström.  

Johanna Forslund håller med om att det är bra att göra ett aktivt val av elavtal.

- Hos oss kan du också välja vilken energikälla din el ska komma ifrån, till exempel vind-, sol-, kärnkraft eller vattenkraft, utan att det kostar dig något extra, säger Johanna Forslund.  

Så här jämför du elavtal

Det enklaste och smidigaste sättet att jämföra olika elavtal är att gå in på Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se. Det finns kommersiella jämförelsesajter som också är bra, men elpriskollen är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt, där alla elhandlare är skyldiga att rapportera in sina priser för avtal gällande fast pris, rörligt pris, mixat pris och anvisat pris.

Bra att veta är att allt ska ingå i elhandlarnas jämförpriser. Det vill säga, i priset ska det utöver priset på elen också ingå moms, eventuell årsavgift och kostnad för elcertifikat.

Olika elavtal

Fast elpris

Ett fast elpris eller bundet elpris som det också kallas innebär att du betalar ett visst pris per kilowattimme under en avgränsad tid. Bindningstiden varierar och kan sträcka sig allt från tre månader upp till tio år.

Rörligt elpris

Det rörliga elpriset är precis vad namnet säger. Rörligt. Det varierar med prisutvecklingen på elbörsen. När tillgången på el är god är elpriset lägre och när det råder brist på el är det högre.

Timprisavtal

Ett timprisavtal är en typ av rörligt elavtal som är timbaserat. Din elkostnad beror på hur stor din elförbrukning är per timme och hur högt elpriset är under respektive timme. Det innebär att du kan påverka din totalkostnad genom att minska din elförbrukning när priset är högre, som det brukar vara under dagtid.

El till inköpspris

El till inköpspris är ett rörligt elpris till samma kostnad som elbolaget köper elen. Ofta tillkommer fasta års- eller månadsavgifter, vilket vanligtvis innebär att den härtypen av elavtal ofta blir dyrare än förväntat. Det är därför viktigt att alltid fråga efter elbolagets jämförpris, där både de fasta och rörliga delarna av elpriset redovisas.

Mixat elpris

Ett mixat elpris består både av ett rörligt och ett fast elpris. I regel innebär det att du betalar ena halvan av din elförbrukning till ett fast pris och den andra halvan till ett rörligt pris. I vissa fall går det att själv välja hur stor andel din fasta eller rörliga del av avtalet ska vara.

Vintersäkrat elpris

Ett så kallat vintersäkrat elpris är en form av mixavtal där du har ett fast pris under vinterhalvåret och ett rörligt under sommarhalvåret.  

 

Källor: Energimarknadsinspektionen, Konsumenternas energimarknadsbyrå, el.se, Hallå konsument.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.