Fredrik Minding BraByggare
Hantverkare på byggnadsställning lägger plankor på hus
Grön slipmaskin på träyta hålls med arbetshandskar
Hantverkare på byggnadsställning lägger plankor på hus

Hitta rätt hantverkare

Vad ska du tänka på när du anlitar hantverkare? BraByggare och Villaägarna ger dig goda råd i samband med en renovering eller ett större byggprojekt.

- Se till att först vara överens i familjen om vad som ska göras, vilket mål ni har med renoveringen, och hur stor budget ni har. På så vis kan du vara tydlig gentemot hantverkaren om vad som ska utföras. Tänk på att ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, säger Fredrik Minding på BraByggare.

Viktigt att du känner dig trygg i valet av hantverkare 

BraByggare är en tjänst för dig som vill känna dig säker och trygg i valet av hantverkare. Sedan starten 2006 fokuserar BraByggare enbart på att förmedla bygg- och ROT-projekt.

- På BraByggare.se hittar du enkelt företag för ditt byggprojekt. Vi kontrollerar att alla våra medlemsföretag är godkända för F-skatt, moms, har försäkringar och är kreditvärdiga. Dessutom kontrollerar vi de certifieringar och behörigheter entreprenörerna säger att de har. På vår sajt kan du även ta del av kundomdömen, säger Fredrik Minding.

Vi kontrollerar att alla våra medlemsföretag är godkända för F-skatt, moms, har försäkringar och är kreditvärdiga.

BraByggare får in en stor mängd förfrågningar året runt och visst syns säsongerna även i vad som efterfrågas. Badrum är det rum som renoveras mest, följt av kök.

- Under senvintern och våren ser vi alltid en ökning på förfrågningar om altaner och uterum vilket är helt naturligt. Sett till helåret är takbyte en stor kategori, hack i häl på badrumsrenovering och totalrenovering av kök, säger Fredrik Minding.

Ta in flera offerter

Vid större renoveringar rekommenderar Fredrik Minding att du tar in skriftliga offerter från minst tre bolag.

- Även här är tydlighet a och o. Som du ropar får du svar. Ett tydligt underlag gör att du lättare kan jämföra offerter med varandra, säger Fredrik Minding.

Kontrollera att priset är inklusive moms och att offerten innehåller allt som ska utföras. Om offerten specificeras i olika avsnitt så som material, arbete, kostnad för underentreprenörer och så vidare, kan du lättare bedöma offerten och jämföra den med andra. 

Digitala avtal med TryggtJobb

TryggtJobb är ett samarbete mellan Villaägarna och BraByggare som ger dig ökad trygghet vid köp av byggtjänster. Med TryggtJobb signerar både du och hantverkaren ett digitalt avtal med BankID innan arbetet påbörjas. Tjänsten är kostnadsfri för dig som medlem i Villaägarna.

- BraByggare hjälper dig med andra ord i hela processen – från att hitta hantverkare till att få avtalet signerat med BankID, säger Fredrik Minding.

Han trycker även på att ett avtal inte är ett jobbigt dokument som tar en massa administrativ tid, utan snarare ett nödvändigt dokument för att undvika tvister framöver.

- Ett avtal är en gemensam överenskommelse som visar att parterna förstått varandra och att det finns en samsyn på projektet. Våra avtalsmallar är dessutom uppbyggda så att du inte missar något. Det är särskilt viktigt när du är sällan-köpare, exempelvis när du renoverar ett badrum. Då kan det vara värdefullt med all hjälp du kan få för att täcka in alla delar av renoveringen, säger Fredrik Minding.

Tvist med hantverkare

Det vanligaste som kan gå fel i kontakten med hantverkare är otydlighet i allt från offertunderlag till avtal och kommunikation på plats. Ett exempel är att hantverkaren, beställaren eller båda parterna föreslår en ÄTA (ändrings- och tilläggsarbete) och det inte är tydligt hur det kommer påverka kostnaden. En ÄTA kan innebära tilläggskostnader eller att det går att använda en mindre dyr metod än man tidigare trott.

- Om hantverkaren stöter på något under renoveringen som inte avtalats om, så görs ofta en ÄTA. Det innebär att hantverkaren lägger mer tid på ett visst moment, vilket ger en extra kostnad för dig som kund. Att specificera allt i offerten är ofta svårt då det kan dyka upp oförutsedda problem som måste åtgärdas, säger Fredrik Minding.

Hur viktigt är det med besiktningar?

Se till att du skriver in besiktningarna i avtalet, då det kan vara svårt att bryta ett avtal om du till exempel vill att en besiktning ska genomföras, menar Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

- För våtrum med kakel- och klinkerbeklädnad är det viktigt att det utförs en besiktning innan dessa monteras. Skulle det exempelvis vara fel i golvfall eller fel mått i avståndet mellan avlopp och vattenledningsrör är det skäligt att göra om och göra rätt. Avsluta därefter med en slutbesiktning. I avtalet skriver du att du betalar första besiktningen och att entreprenören får bekosta ombesiktning om det visar sig att något är fel, säger Malte Rungård.

Se till att du skriver in besiktningarna i avtalet, då det kan vara svårt att bryta ett avtal om du till exempel vill att en besiktning ska genomföras.

Att besiktiga under projektets gång handlar mer om dokumentation.

- Om du väljer att fota under en renovering eller besiktning är det bra att vara öppen och ärlig med byggaren/besiktningsmannen om det. Säger byggaren nej till det, skulle jag dra öronen åt mig och överväga att byta entreprenör, säger Fredrik Minding.

Han betonar också vikten av att göra en slutbesiktning av byggprojektet så att det har genomförts fackmässigt och enligt avtal. Särskilt vid en större entreprenad, det vill säga vid en badrumsrenovering eller om du ska bygga om eller bygga till.

- Nu är vi klara och blev allt som det skulle? Det är en rimlig fråga att ställa sig efter renoveringen, säger Fredrik Minding. 

10 bästa tipsen när du anlitar hantverkare

  1. Fundera igenom vad som behöver göras i ditt hem och förankra med resten av familjen så att ni är överens om omfattning, budget och att det är rätt tajming.
  2. Ta hjälp av BraByggare för att hitta kvalitetssäkrade hantverkare. Som medlem i Villaägarna har du också alltid tillgång till kostnadsfri rådgivning av Villaägarnas experter.
  3. Ha framförhållning. Duktiga hantverkare har ofta fullt upp ganska lång tid framöver.
  4. Tänk igenom om du vill ha samordnad generalentreprenad, dvs. en entreprenör som är kontrakterad för hela projektet, eller om du vill ha delad entreprenad, dvs. själv sköta kontakter med enskilda hantverkare, som rörmokare, målare och plattsättare. Det finns dock en risk vid delad entreprenad att du får stå till svars om någon blir skadad. Du kan också åka på sanktionsavgifter om det till exempel förekommer asbest vid renoveringen. Även om byggprojektet avtalas som delad entreprenad, behöver en av dina entreprenörer sköta samordningen. Det bör också framgå i avtalet.
  5. Be om minst tre offerter från kvalitetssäkrade företag. Gör ett tydligt underlag där det framgår vad du vill ha utfört och när, samt vilken typ av entreprenad du vill ha.
  6. Ta referenser och be om att få kontakta dessa kunder. På brabyggare.se kan du också ta del av kundomdömen. Är hantverkaren inte medlem hos BraByggare och därigenom kvalitetssäkrad, bör du kolla upp Råd & Röns svarta lista och andra sajter där kunder kan lämna omdömen.
  7. Ha skriftliga avtal där det tydligt framgår vad som ska göras och när, samt när betalningen ska ske och vad som händer om renoveringen inte är klar i tid. I avtalet bör det också stå om det är fast pris, löpande räkning eller takpris. Betala inget i förskott och endast för godkända arbeten. Använd BraByggares avtalsmallar och signera med BankID via tjänsten TryggtJobb. Tänk på att avtalet måste undertecknas av behörig firmatecknare.
  8. Tänk igenom dina val av material utifrån aspekter som bland annat hållbarhet, funktion, kvalitet och enkelhet att jobba med.
  9. Be hantverkaren om en kopia på giltig ansvarsförsäkring. Den kan med fördel läggas med i avtalet som ett försättsblad.
  10. Ha en löpande dialog med din hantverkare under renoveringen/byggprojektets gång och respektera varandras tid.

Du hittar också bra information och inspiration på BraByggares Blogg.

 

Foto på Fredrik Minding (till vänster): BraByggare

Mer i ämnet

Hitta och jämför hantverkare på BraByggares webbplats

Hitta en certifierad besiktningsman på Svenska Byggingenjörers webbplats

Ta hjälp av Min Villas gör det själv-guider!

I Min Villa hittar du flera detaljerade gör det själv-guider för olika bygg- och renoveringsprojekt. Där kan du också samla kvitton, avtal, foton med mera i ditt digitala arkiv. Har du frågor kan du kontakta våra experter inom bygg.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.