Villaområde under sommartid
Fyller i formulär
Fyller i formulär

Så väljer du en certifierad besiktningsman

Ska du göra en slutbesiktning av ett byggprojekt eller en renovering av ditt hus? Då gäller det att välja en certifierad besiktningsman. Villaägarna guidar dig.

Har du låtit göra en renovering eller ett byggprojekt i din bostad för ett större belopp – till exempel över 100 000 kronor? Då är det lämpligt att genomföra en slutbesiktning för att undersöka om entreprenaden är utförd på avtalsenligt och fackmässigt sätt.

Hur hittar jag en certifierad besiktningsman?

Det finns inga formella krav enligt lag när det gäller besiktningsmän. Branschorganisationen SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) utbildar besiktningsmän och certifieringsorganet RISE certifierar dem. På SBR:s webbplats kan du söka fram certifierade besiktningsmän som är medlemmar i SBR och som finns i ditt geografiska område.

Det finns också besiktningsmän som har en personcertifiering via RISE direkt, utan att vara medlemmar i branschorganisationen SBR.

Fördelen med certifierade besiktningsmän är att de är vedertagna och deras utlåtande i besiktningsprotokoll väger tungt, till exempel i Allmänna Reklamationsnämnden eller i en domstolsprocess. Med en bra besiktning behöver det inte ens bli en tvist.

Vad ska en certifierad besiktningsman kunna?

Besiktningsmannen har ett stort ansvar och måste ha både teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

En certifierad besiktningsman ska ha koll på vad som är fackmässigt utförande och vedertaget i branschen. Det gäller inte bara dagens regler utan även de regler som gällde när besiktningsobjektet uppfördes.

Det finns ingen garanti att utfallet av en besiktning blir som du som beställare har tänkt dig. Då finns det möjlighet till att göra en överbesiktning. Mer om olika typer av besiktningar och hur besiktning går till kan du läsa i Besiktningsmannaboken, som ges ut av SBR i samarbete med bland andra Villaägarna.

Avtal utgångspunkt vid besiktning

Det är vanligt att parterna inför besiktningen har olika uppfattningar. Det blir då besiktningsmannens uppgift att ta ställning i en rad frågor. Utgångspunkten är alltid hur avtalen mellan parterna ser ut och därför är det mycket viktigt att både grundavtal och ändringar i dem bekräftas skriftligt. Besiktningsmannen ska också utgå från byggregler, branschregler och praxis för att avgöra om ett uppdrag utförts rätt och riktigt.

I normalfallet tittar besiktningsmannen efter synliga fel i alla delar av entreprenaden och konstaterar att det finns fungerande el-, vatten- och andra installationer. Besiktningsmannen gör även stickprov på installationerna men gör bara en komplett funktionsprovning om en av parterna särskilt har begärt det. Därför är det viktigt att entreprenören har gjort alla provningar och egenkontroller inför besiktningsdagen.

Besiktning omfattas inte av konsumenttjänstlagen

Det är bra att känna till att konsumenttjänstlagen inte tillämpas på besiktningar. Anledningen är att bestämmelserna i konsumenttjänstlagen skulle vara svåra att använda sig av vid besiktningar, så som påföljdsreglerna: avhjälpande, prisavdrag och skadestånd.

Den tjänst som en besiktningsman utför är inte något hantverksmässigt arbete som kan göras om. Därför är inte avhjälpande aktuellt, berättar Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin.

– Prisavdrag och skadestånd skulle visserligen kunna fungera rent tekniskt, men både domstolar och lagstiftaren har ansett att skadeståndsregeln är för sträng i besiktningssammanhang, säger Eric Bodin.

Vill du ha fler tips inför din besiktning?

En grundlig besiktning av ditt nya hus är viktig för att säkerställa kvaliteten och undvika problem i framtiden. Lär dig vad du behöver veta och få experttips här!

 

Magnifier.svg

Allt om husbesiktning

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.