Villaområde under sommartid
Fyller i formulär
Fyller i formulär
Premium

Hur vet jag om besiktningsmannen är certifierad? 

Ska du slutbesiktiga ett byggprojekt eller en renovering i hemmet? Då gäller det att hitta en certifierad besiktningsman. Vi vet hur.

Har du låtit göra en renovering eller ett byggprojekt i din bostad för ett större belopp – till exempel över 100 000 kronor? Då är det lämpligt att genomföra en slutbesiktning för att undersöka fackmässigheten. Men hur hittar du en professionell besiktningsman? Det är alltid bra att göra research och få rekommendationer från vänner och bekanta, men det finns mer att tänka på.

Välj en certifierad besiktningsman

Det finns inga formella krav enligt lag när det gäller besiktningsmän. Branschorganisationen SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) utbildar besiktningsmän och certifieringsorganet RISE certifierar dem. På SBR:s webbplats kan du söka fram certifierade besiktningsmän som är medlemmar i SBR och som finns i ditt geografiska område.

Det finns också besiktningsmän som har en personcertifiering via RISE direkt, utan att vara medlemmar i branschorganisationen SBR.

Fördelen med certifierade besiktningsmän är att de är vedertagna och deras utlåtande i besiktningsprotokoll väger tungt, till exempel i Allmänna Reklamationsnämnden eller i en domstolsprocess. Med en bra besiktning behöver det inte ens bli en tvist.

Detta ska en certifierad besiktningsman kunna

Besiktningsmannen har ett stort ansvar och måste ha både teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme. 

En certifierad besiktningsman ska ha koll på vad som är fackmässigt utförande och vedertaget i branschen. Det gäller inte bara dagens regler utan även de regler som gällde när besiktningsobjektet uppfördes.

Det finns ingen garanti att utfallet av en besiktning blir som du som beställare har tänkt dig. Då finns det möjlighet till att göra en överbesiktning. Mer om olika typer av besiktningar och hur besiktning går till kan du läsa i Besiktningsmannaboken, som ges ut av SBR i samarbete med bland andra Villaägarna.

Besiktningar omfattas inte av konsumenttjänstlagen

Det är bra att känna till att konsumenttjänstlagen inte tillämpas på besiktningar. Anledningen är att bestämmelserna i konsumenttjänstlagen skulle vara svåra att använda sig av vid besiktningar, så som påföljdsreglerna: avhjälpande, prisavdrag och skadestånd.

Den tjänst som en besiktningsman utför är inte något hantverksmässigt arbete som kan göras om. Därför är inte avhjälpande aktuellt, berättar Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin.

– Prisavdrag och skadestånd skulle visserligen kunna fungera rent tekniskt, men både domstolar och lagstiftaren har ansett att skadeståndsregeln är för sträng i besiktningssammanhang, säger Eric Bodin.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.