Hantverkare på stege

Dags för en överlåtelsebesiktning?

Vid varje husförsäljning bör en överlåtelsebesiktning ske. Det blir allt vanligare att säljaren besiktigar fastigheten inför försäljning, men det är alltid köparen som har undersökningsplikt. Följ råden från våra experter, så vet du att besiktningen går rätt till.

Checklista vid överlåtelsebesiktning:

 

1 Välj en besiktningsman med byggteknisk kompetens

Den besiktningsman du anlitar bör ha byggteknisk kompetens och lång erfarenhet. Besiktningsmannen ska också vara certifierad av tredje part och ha en ansvarsförsäkring. SBR (Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund) håller kurser i att utbilda certifierade överlåtelsebesiktningsmän och de certifieras via certifieringsorganet RISE. Anticimex anlitar certifieringsföretaget Kiwa för sina besiktningstekniker.

2 Ta reda på vad som ingår i den besiktning du beställer

Tänk på att en överlåtelsebesiktning normalt inte täcker köparens hela undersökningsplikt utan kan behöva kompletteras av andra fackmän, exempelvis elektriker eller sotare.

3 Teckna ett avtal med besiktningsmannen där alla villkor framgår

Kontrollera noga de villkor besiktningsmannen anger. SBR rekommenderar att granskning av handlingar ska ingå, liksom riskanalys och bedömning av eventuellt behov av fortsatt teknisk utredning. I avtalet ska även besiktningsmannens ansvar framgå.

4 Var beredd att göra fördjupad undersökning

Du som köpare behöver förstå att det ibland kan behövas en fördjupad undersökning. Om till exempel en krypgrund inte är möjlig att inspektera och besiktningsmannen har noterat i protokollet att det är en riskkonstruktion, så är eventuella framtida fel inte att räkna som dolda. Det kan också handla om en enkel fuktros som står som anmärkning i protokollet. Om den senare visar sig vara en mer omfattande skada, så betyder noteringen i protokollet att det skulle ha genomförts en fördjupad undersökning och det är svårt att klandra besiktningsmannen.

5 Sätt dig in i förutsättningarna för skadestånd

Vid en felaktig överlåtelsebesiktning som varit försumlig, kan besiktningsföretaget bli skadeståndsskyldigt för den ekonomiska skada du som beställare lidit. Den juridiska bedömningen är dock komplicerad och du bör sätta dig in i vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att skadestånd ska kunna utgå.

6 Kontrollera att besiktningsmannen har en ansvarsförsäkring

Den besiktningsman du väljer bör alltid ha en ansvarsförsäkring. Det nämligen inte säkert att besiktningsmannen har tillgångar för att betala ett eventuellt skadestånd, som kan uppgå till betydande belopp.

7 Ta reda på ansvarstiden

Praxis är att besiktningsmannen tar ansvar för sin besiktning två år efter besiktningen och att detta formuleras i en friskrivningsklausul. Undantaget är Anticimex besiktningsmän som har ansvar tre år efter besiktningsdatum.

8 Var själv med när besiktningen sker och se till att allting kontrolleras noggrant

Passa på att ställa frågor till besiktningsmannen, som ofta ger relevanta råd och tips.

9 Se till att avtala om när besiktningsprotokollet ska vara klart

Förvissa dig om att detta datum infaller i god tid innan en eventuell öppet köp-klausul i köpekontraktet faller bort.

10 Kontrollera att besiktningsprotokollet är komplett

Protokollet ska vara komplett och innehålla allt som har avtalats.

Värdefull hushistorik i Min Villa

I Min Villa får du en överskådlig hushistorik med de kontroller, åtgärder och projekt du har utfört. Du kan också samla kvitton, avtal, försäkringshandlingar, foton med mera i ett digitalt arkiv. En värdefull överblick både idag och i framtiden.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.