Hantverkare på stege

Dags för en överlåtelsebesiktning?

Följ råden från våra experter när det är dags att sälja huset.

Checklista vid överlåtelsebesiktning:

1Välj en besiktningsman med byggteknisk kompetens

och lång erfarenhet och som är certifierad av tredje part samt har ansvarsförsäkring. Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund (SBR) utfärdar sådan certifiering. Anticimex anlitar certifieringsföretaget Kiwa för sina besiktningstekniker.

2Ta reda på vad som ingår i den besiktning du beställer

Tänk på att en överlåtelsebesiktning normalt inte täcker köparens hela under-sökningsplikt utan kan behöva kompletteras av andra fackmän, exempelvis elektriker eller sotare.

3Teckna ett avtal med besiktningsmannen där alla villkor framgår

Förvissa dig om vad som ingår. SBR rekommenderar att granskning av handlingar ska ingå, liksom riskanalys och bedömning av eventuellt behov av fortsatt teknisk utredning.

4Ta reda på besiktningsmannens ansvar

Detta ska framgå av avtalet. Kontrollera de villkor som besiktningsmannen anger.

5En försumlig besiktningsman kan bli skadeståndsskyldig

om beställaren lidit skada, men den juridiska bedömningen är komplicerad och som beställare bör du sätta dig in i vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att skadestånd ska kunna utgå.

6Kontrollera vad besiktningsmannens ansvarsförsäkring omfattar

Den innehåller ofta en självrisk, vilket innebär att en besiktningsman utan tillgångar kan ha svårt att uppfylla ett skadeståndskrav.

7Ta reda på ansvarstiden

Praxis är att besiktningsmannen tar ansvar för sin besiktning två år efter besiktningen och att detta formuleras i en friskrivningsklausul.

8Var själv med när besiktningen sker och se till att allting kontrolleras noggrant

Passa på att ställa frågor till besiktningsmannen, som ofta ger relevanta råd och tips.

9Se till att avtala om när besiktningsprotokollet ska vara klart

och förvissa dig om att detta datum infaller i god tid innan en eventuell öppet köp-klausul i köpekontraktet faller bort.

10Kontrollera att besiktningsprotokollet är komplett

och innehåller allt som har avtalats.

Koll på huset

Som medlem i Villaägarna ingår Min Villa, som är en digital servicebok för huset. Min Villa ger dig instruktioner för kontroller, åtgärder och renoveringar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.