Papper med grafer och stapeldiagram
Person ger över nyckel
Person ger över nyckel

Stabila bostadspriser men SEB:s boprisindikator pekar nedåt

Man ser ännu inga stora rörelser i Booli Pro:s prisdata för småhus eller bostadsrätter i covid-19:s epicentrum Stockholm under vecka 14. Utbudet av småhus ligger på normala nivåer för årstiden och kvadratmeterpriset har till och med ökat. Däremot ser man att antalet prissänkta objekt ökar och att skillnaden mellan utropspris och slutpris minskar.

Det går alltså ännu att sälja objekt med god förtjänst. Framtiden ter sig dock lite mer oviss. Måndagen den 6 april inkom data från SEB:s boprisindikator. Den visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Denna indikator har nu sjunkit till -20 i april jämfört med 47 i mars.

Boprisindikator 200405

Sälj innan du köper nytt!

SEB:s data indikerar att människor nu tror på fallande priser. Det ligger också i linje med historiska data över hur bostadspriserna brukar reagera på kriser. Den som är mitt uppe i en husförsäljning bör därför försöka genomföra affären så raskt som möjligt. I detta läge ska man också se till att först sälja sin bostad, innan man köper nytt.

När priserna börjar falla, brukar det nämligen ta ett par år innan de återhämtat sig. På 90-talet tog det hela 7 år, men den krisen var också mycket speciell. Där bör vi inte hamna igen. Den 16 september 1992 höjde Riksbanken styrräntan till 500 procent för att försvara kronan (som då hade ett fast penningvärde). Det gjorde att rörliga bolåneräntor kunde ligga upp mot 17 procent. Dessutom sänktes ränteavdraget från 50 procent till 30 procent som en del av den stora skattereformen. Allt detta hade tillsammans med hög arbetslöshet mycket negativa effekter på bostadsmarknaden.

Positiva åtgärder, men kan krävas mer

Denna gång verkar Finansinspektionen, Riksbanken och regeringen göra vad de kan för att mildra krisens effekter. Finansinspektionen har tagit bort amorteringskravet, Riksbanken pumpar ut pengar i det ekonomiska blodomloppet för att hålla nere räntorna och regeringen försöker överbrygga krisen genom insatser på arbetsmarknaden. Villaägarna är positiva till de insatser som hittills vidtagits. Sprider sig krisen in på bostadsmarknaden, kan dock fler åtgärder behöva vidtas.

Det kan handla om tillfälligt höjt ränteavdrag för familjer som drabbas av arbetslöshet. Höjt ränteavdrag kan även vara motiverat om Riksbanken misslyckas i sina försök att pressa det allmänna ränteläget. Vidare kan regeringen sänka flyttskatterna (kapitalvinstskatten) så att bostadsmarknaden inte ska bli helt bottenfrusen. Sänkta flyttskatter för ökad rörlighet är något som Boverket och Finansinspektionen även tidigare förespråkat. Regeringen kan även stärka hushållens köpkraft genom sänkt fastighetsavgift. Finansinspektionen måste också agera mot bankernas höga bolånemarginaler. Nu är fel tid att mjölka landets bolånetagare.

Låg statsskuld mildrar krisen

Även om det blåser bistra vindar, ska man ha i åtanke att Sverige står starkare än många andra länder. Vi har en låg statsskuld vilket gör att myndigheterna har möjlighet att göra stora satsningar för att mildra och överbrygga krisen. Och precis som vi gjort så många gånger tidigare, kommer nationen även denna gång resa sig när stormen väl bedarrat. Och de erfarenheter vi tar med oss av covid-19, kommer bidra att vi står bättre rustade inför framtiden.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.