Mamma och barn släpar på gran
villor vinter väg

Från slopad energiskatt på el till inbrottsbekämpning på önskelistan

Vi på Villaägarna jobbar ständigt för att förbättra dina boendevillkor. Framgångarna under 2021 har varit många. Vi har bland annat tagit solcellsstödet hela vägen in i mål, engagerat oss i frågor som elpriset och energiskatten, och fortsatt vår kamp mot fastighetsskatten. Nu tar vi nya tag för att lotsa våra hjärtefrågor in i mål. Läs vår önskelista för 2022.

Slopa energiskatten på el 

Under sommaren och hösten 2021 har det satts nya elprisrekord i framför allt södra Sverige. Det här gör att elfakturorna kan bli flera tusenlappar högre under vintermånaderna. Orsakerna bakom de höga priserna är flera och kommer att ta politikerna många år att lösa på ett strukturellt plan. Det som kan göras här och nu är att slopa energiskatten på el, vilket staten har råd med mot bakgrund av dess stora momsintäkter från det höga elpriset. 

Tullen måste stoppa utflödet av stöldgods 

I somras ändrades äntligen lagen så att tullen kan hindra att stöldgods och misstänkta personer lämnar landet. Innan dess var tullen beroende av att polisen kunde komma. Men tullen kollar ju främst trafiken till Sverige. För att de internationella stöldligorna inte ska kunna föra ut stöldgods behöver tullen även få möjlighet att aktivt söka efter stöldgods på utgående trafik. 

Höga huspriser får inte ge dyrare tomträtter  

Villapriserna har stigit till rekordnivåer under pandemin. Om det inte blir ett stort prisfall nästa år kommer de stigande småhuspriserna att slå igenom vid nästa fastighetstaxering 2024. Och då blir tomträtterna dyrare. Det gäller både friköpspriset och markhyran till kommunen. Enskilda kommuner behöver se över sina regler så att enskilda hushåll inte kommer i kläm.  

Ersättning för vindkraft 

Det pågår just nu en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets nationella plan ska det byggas ytterligare 4 200 vindkraftsturbiner framöver. Fastighetsägare som bor i närheten av nya vindkraftverk måste ersättas fullt ut för den ekonomiska skada de nya turbinerna orsakar 

Klappen vi skickar tillbaka direkt 

Fastighetsskatten är en stor fråga för småhusägare. Även om S-kongressen i november sa nej till en mängd förslag om höjd fastighetsskatt, kommer Socialdemokraterna sannolikt att behöva stöd från både Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att kunna fortsätta regera. Båda dessa partier vill höja fastighetsskatten. Vi håller koll och kommer att fortsätta att motarbeta nya förslag om återinförd fastighetsskatt. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.