Fiberleverantör backar efter kritik

Medlemmar i Villaägarnas Riksförbund ringer rådgivningen och vittnar om märkliga inbetalningskrav från fiberleverantören Open Infra. ”Många betalar fakturan för att de inte förstår att det är fel” säger Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin.

Sen den 1 september har fiberleverantören Open Infra anmälts över 100 gånger till Konsumentverket. Anledningen är att de vill att nätanvändare ska börja betala 18 kronor i månaden i ett tilläggsavtal om drift och underhåll. De som inte betalar kan få både internet och tv nedsläckt.

Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin har tagit emot en stor del av telefonsamtalen från drabbade medlemmar och konstaterar att många är upprörda över det plötsliga pengakravet.

- Många känner sig lurade när Open Infra vill ta ut en avgift som de inte har stöd för i avtalet. Jag har tagit del av flera medlemmars fiberavtal och i vissa fall är det solklart att Open Infra inte har rätt att ta ut en avgift, i andra är det oklart, säger han och fortsätter:

Open Infra backar ofta när kunder vågar protestera

- Det är minst sagt skumt att Open Infra går ut med så luddig information till nätanvändare, där de skriver att ”alla som har vårt nät måste betala det här” samtidigt som de ofta ändrar sig om de får mothugg.

Enligt Eric Bodin är det ovanligt att fiberleverantörer kräver kunderna på kostnader för underhåll av fibernätet, oftast täcks den utgiftsposten indirekt genom kundernas betalning till tjänsteleverantören.

- Fiberleverantören tror nog att de får in pengar genom att göra så här, och många betalar eftersom de inte förstår att det är fel. 18 kronor i månaden är ju ingen jättesumma, men det är nog för att folk ska bli upprörda eftersom Open Infra inte har rätt att ta ut den.

Så gör du om Open Infra kräver dig på extra pengar

  • Läs igenom ditt ursprungliga avtal. Vad står skrivet om avtalstid, villkorsändringar och nätunderhåll?
  • Kontakta Open Infra om du inte hittar stöd i avtalet för pengakravet och ifrågasätt.
  • Behöver du hjälp att bedöma vad som gäller för dig kan du som medlem kontakta Villaägarnas rådgivning för kostnadsfri juridisk hjälp.
  • Anmäl till Konsumentverket om du anser att Open Infras marknadsföring är vilseledande eller om deras villkor är oskäliga.

Open Infras svar – "masskritiken är befogad"

Efter Expressens publicering om kritiken där Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin intervjuades har Open Infra gått ut med ett pressmeddelande där de både bekräftar att upprörda kunder har rätt och motiverar avgiften med att äldre avtal då inkluderas i "en enhetlig prislista med fasta kostnader som en del av villkoren för drift och underhåll". 

Villaägarna tog ett möte med Open Infra

Efter kritiken i Expressen tog även Open Infra kontakt med Villaägarna om ett möte. På mötet träffade de Håkan Larsson, samhällspolitisk chef, och jurist Eric Bodin.

- Vi gick igenom avtalen och framförde vår kritik. Jag upplever att Open Infra var inlyssnande. De medgav utan omsvep att den kritik vi och våra medlemmar riktat varit befogad och de ska nu gå ut med information till berörda kunder. Vår uppmaning var kort; ”gör om, gör rätt”, säger Håkan Larsson.

Villaägarna kommer att följa frågan även framgent, så det är bra om du som medlem kontaktar Villaägarna och berättar hur det går i kontakterna med Open Infra.

Läs Expressens intervju med Villaägarnas förbundsjurist Eric Bodin om Open Infras betalningskrav!

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.