Småhuspriserna på högre nivåer än innan coronakrisen

När coronaviruset svepte in över världen, reagerade finansmarknadens aktörer initialt med stor nervositet. Räntorna började stiga och börserna föll kraftigt. Mellan den 20 februari och 23 mars rasade börsen (AFGX) med hela 35 procent. Historiskt är det bara vid den ”svarta måndagen” 1987 som fallet varit så brant. Den återhämtning som sedan skedde saknar motstycke.

I grafen nedan kan du se hur börserna rört sig de 1 000 första dagarna vid några olika kriser. Coronakrisen är röd linje.

Störningar på räntemarknaden

Under mars månad såg vi även stora störningar på räntemarknaden. Räntorna ökade snabbt och vi var många som med oro såg på utvecklingen. Höjda räntor i kombination med en vikande sysselsättning är en giftig cocktail. Riksbanken valde därför att intervenera. De meddelade att de kommer att göra ”vad som krävs”, inkl. stödköp av bostadsobligationer, för att hålla nere ränteläget. Det lugnade situationen. Räntorna (STIBOR) föll och ligger nu på lägre nivåer än innan turbulensen tog fart.

Priserna på bostäder föll i början av coronakrisen

Bostadspriserna reagerade initialt negativt till följd av coronakrisen. Det var väntat, eftersom de brukar reagera negativt på kriser. Fallet har emellertid än så länge varit måttligt. Det beror till stor del på att covid-19 inte är så smittsamt som befarat. Med en dödlighet på 0,6 % hade dödstalen snabbt skjutit i höjden, om covid-19 haft samma spridning som en vanlig influensa. Trycket på att stänga ner samhället hade varit stort. Istället sprider sig Covid-19 relativt långsamt och i ”kluster”. Det har gjort att stora delar av samhället har kunnat hålla öppet, om än med störningar.

bostadsindex.png

Mest föll priserna på bostadsrätter i Stockholm med cirka 5,5 procent, från februari till april 2020. Att fallet var störst i Stockholm var väntat, eftersom olika ”störningar” oftast visar sig där först. Även bostadsrätter i Malmö och Göteborg föll 4-5 procent. Småhuspriserna började falla senare än bostadsrätterna och fallet blev inte alls lika brant. Som mest föll priserna i Göteborg och Stockholm med cirka 2 procent.

Snabb återhämtning för småhus

Därefter har det skett en kraftig återhämtning för framförallt småhus. Huspriserna ligger idag på en högre nivå än innan krisen. Bostadsrätterna ligger emellertid ännu på negativa nivåer. En anledning till detta kan vara att utbudet av bostadsrätter är stort, medan utbudet av småhus är lågt. Trots att 60 – 70 procent av alla svenskar vill bo i småhus, ligger produktionen av småhus på låga 20 procent av den totala bostadsproduktionen. Och när efterfrågan överstiger utbudet, tenderar priserna att stiga.

Varselvågen har avtagit

Även om arbetslöshetstalen har ökat till 8 procent, kunde situationen ha varit värre. Den initiala varselvågen i mars 2020 gav kalla kårar. 42 415 personer varslades under mars månad. Det var dubbelt så många varsel som under de värsta månaderna under 90-talskrisen och finanskrisen. Drygt hälften av de varslade blev av med jobben. Läget har dock ljusnat sedan dess. I juni varslades 8 737 personer, vilket är lite drygt dubbelt så många som en normal junimånad. Även om siffrorna är dystra, har i alla fall de mörkaste molnen skingrat sig.

Stabilt men för tidigt att ropa hej

Även om det är för tidigt att ropa hej, så ser läget relativt stabilt ut. Våra grannländer valde att agera kraftfullt mot viruset och eftersom covid-19 inte var lika smittsamt som en vanlig influensa, har agerandet gjort att de tryckt ned smittan till låga nivåer. De gör att de försiktigt kan öppna upp sina samhällen, utan att riskera en bred allmän smittspridning. Detta har bidragit till att dämpa den allmänna oron för smittan i delar av omvärlden.

Sverige har valt en lite annan strategi än våra nordiska grannländer, vilket innebär att vi har en längre väg kvar till ett ”normaltillstånd”. Ekonomin verkar dock inte falla lika mycket i Sverige som i många andra länder. Enligt finansminister Magdalena Andersson kan det bero på att Sverige inte stängt ner lika mycket. Regeringens prognoser pekar på att ekonomin krymper med sex procent i år och att arbetslösheten landar på 9,3 procent. Statens finanser kommer att backa 371 miljarder kronor.

Situationen bättre än befarat

På det stora hela ser situationen ändå ljusare ut än befarat. Även om covid-19 har hög dödlighet, är den lägre än under spanska sjukan. Och framförallt är smittspridningen hanterbar, om än besvärlig.

I dagsläget ser det ut som att bostadspriserna kommer att backa betydligt mindre än vad de brukar göra under kriser. Anledningen kan anses vara två. Dels var viruset inte så dödligt och smittsamt som väntat. Dels valde Riksbanken att agera mycket kraftfullt. Det gjorde att det allmänna ränteläget inte drog iväg när turbulensen på räntemarknaden var som värst.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.