Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Sedlar
Guldtackor
Svenska sedlar

Villaägarnas chefekonom ryter ifrån om bankernas vinster

Bankernas bolånemarginaler fortsätter att ligga på svindlande nivåer. Enligt Finansinspektionen är bolånemarginalen nu 1,44 procent. Omsatt i kronor handlar det om en bruttovinst på 4 miljarder kronor den senaste månaden.

För helåret 2018 blev bruttovinsten på bolån 50 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som polisens hela budget. Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson blev intervjuad i tidningen ETC med anledning av bankernas höga vinster.

– Bankerna skulle tjäna stora pengar även om bolåneräntan bara låg på 1 procent. Varför den nu ligger på omkring 1,4 procent är bara för att de ska öka sina vinster, och det irriterar våra medlemmar.

– Storbankerna skjuter över ansvaret på kunderna. Det är väl så det fungerar i en marknadsekonomi, men det här är en dysfunktionell marknad med fyra jättar. Därför är det också viktigt att SBAB förblir en statlig bank och att de fortsätter att agera prispressare genom att sänka sina räntor.

Läs artikel, rapport och statistik

 

Artikel i ETC
Trots minusränta – storbankerna vägrar ge upp gigantiska bolånevinster

Villaägarnas bolånerapport
Bankrapport 2018

Finansinspektionens bolånemarginal 
Bankernas marginal på bolån

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.