Röda och gula radhus
Person ger över nyckel
Person ger över nyckel

Funderar du på att pantsätta ditt hus? 

Ditt barn behöver lämna säkerhet för sitt lån på banken och ber dig att pantsätta ditt hus. Då finns det en del att hålla koll på. Pantsättningen kan leda till att din fastighet säljs av banken om skulden inte betalas. Villaägarna ger dig råden som förhindrar ett värstafallscenario.

När en annan person än kredittagaren lämnar pant till kreditgivaren som säkerhet för ett lån kallas det att personen lämnar en tredjemanspant. Pantsättarens ställning liknar på många sätt borgensmannens.

- Det är därför viktigt att du noga undersöker ditt barns ekonomi innan du gör en pantsättning. Du bör dessutom kolla om kreditgivaren har gjort en tillfredsställande kreditprövning av ditt barn, säger Aurora Svallbring, förbundsjurist på Villaägarna. 

Kan påverka egna lånemöjligheter

En pantsättning av ditt hus kan även påverka dina egna möjligheter att få lån i framtiden, berättar Aurora Svallbring. 

- Om ditt hus redan är lämnat som säkerhet för ditt barns lån kan du inte lämna det som säkerhet för ett eget lån.

Den som lämnar tredjemanspant blir dock aldrig betalningsansvarig för kredittagarens skuld.

- Det innebär att du som pantsättare aldrig kan bli skyldig att betala mer än pantens värde, säger Aurora Svallbring.

Vad är skillnaden mellan pantbrev och inteckning? 

Ett pantbrev kan beskrivas som ett bevis på att det finns en inteckning i din fastighet. För vissa typer av lån, till exempel bolån, kräver banken säkerhet i form av pantbrev.   

Ansökan om ny inteckning görs hos Lantmäteriet och av lagfaren fastighetsägare eller tomträttsinnehavare om det är fråga om en tomträtt. Är du gift, krävs oftast medgivande från den du är gift med. 

- Undantaget är om fastigheten är enskild egendom enligt testamente eller gåvobrev, eller om fastigheten är enskild egendom enligt äktenskapsförord och aldrig varit makarnas gemensamma bostad, säger Aurora Svallbring.

Om du är sambo krävs oftast inget medgivande, men om det gjorts en anteckning i fastighetsregistret om att fastigheten är gemensam bostad enligt sambolagen, krävs medgivande från din sambo. Medgivande från partner ska vara skriftlig och kan skickas med ansökan till Lantmäteriet.

Checklista innan du pantsätter ditt hus

  • Undersök ditt barns ekonomi.
  • Kolla om kreditgivaren (banken) gjort en bra kreditprövning av ditt barns ekonomi.
  • Kontrollera om pantsättningen påverkar dina egna möjligheter att få lån i framtiden.
  • Ansök om inteckning hos Lantmäteriet. Om du är gift krävs medgivande från din partner om det inte är enskild egendom enligt testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord. Det krävs även medgivande av din partner om du är sambo och det har gjorts en anteckning i fastighetsregistret om att fastigheten är gemensam bostad enligt sambolagen. Medgivande från din partner ska vara skriftlig och skickas med ansökan till Lantmäteriet. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.