Expertens tips inför ditt bostadsköp

Dags att köpa en ny bostad? Trots att det ofta är en av de största affärerna som du gör under ditt liv, går budgivningen ofta väldigt fort. Vad är viktigt att tänka på inför ditt bostadsköp? Eva Holmlund från Söderberg & Partners Bolån ger dig tips på hur du förbereder dig på bästa sätt.

Ordna ett lånelöfte innan visning

När du väl har hittat ditt nya hem, kan det vara ont om tid. Ofta finns det många intressenter med i budgivningen som snabbt vill lägga bud och stänga affären. Det är därför viktigt att du är väl förberedd när rätt bostad dyker upp. Förbered därför finansieringen i god tid med ett lånelöfte.

- Det är även viktigt att du stämmer av vilken tillgänglighet och service som du kan räkna med från din långivare. Med ett lånelöfte och en tillgänglig långivare, kan du snabbt agera när rätt objekt dyker upp, säger Eva Holmlund, vd på Söderberg & Partners Bolån. Hon menar att en lättillgänglig långivare som erbjuder en dedikerad kontaktperson är avgörande för en trygg bostadsaffär:

- Vi ser att allt fler värdesätter en personlig och snabb handläggning. Många kunder upplever ofta situationen på bostadsmarknaden som stressig. Därför ser vi till att finnas vid din sida och hjälper dig att förbereda finansieringen i god tid innan budgivningen avslutas. Vår uppgift är att se till att du inte missar din drömbostad och känner dig trygg genom hela affären. 

Skapa boendekalkyler för olika scenarion

Det är även viktigt att ta fram en boendekalkyl. Din boendekalkyl visar vilka månadskostnader som kommer med din nya bostad.

Tänk på att kalkylera både utifrån nuvarande ränteläge – och ett läge där räntan går upp. Med en detaljerad boendekalkyl, kan du ta välgrundade beslut kring prisnivån på din bostad – som din ekonomi klarar av.

Vad ska då kalkylen innehålla? När det gäller utgifterna för ditt bolån, så är de uppbyggda på samma sätt, oavsett om du köper en villa eller en bostadsrätt. Sedan tillkommer även kostnader som är olika beroende på vilken typ av bostad som du har köpt.

Förstå dina räntekostnader

Kostnaden för ditt bolån kallas för räntekostnad. Räntan uttrycks i procent som en årsränta men betalas oftast månadsvis.

För att räkna ut vilken ränta du kommer betala på ditt bolån, kan du ta hjälp av nedanstående exempel. Exemplet är baserat på att du har tagit ett lån på 1 800 000 kr och har en ränta på 4,5 procent. Då kommer du att betala följande räntekostnad per månad:

1 800 000 (lånebelopp) x 0,045 (ränta) / 12 (månader) = 3 000 kr per månad

Du kan årligen dra av 30 procent av denna räntekostnad i din deklaration, upp till 100 000 kr per låntagare. Det kallas för ränteavdrag.

Tänk på amorteringskostnaden

När du tar ett bolån behöver du amortera på ditt lån. Det innebär att du behöver betala av på lånet varje månad. Storleken på din amorteringen räknas ut genom att följa det lagstadgade amorteringskravet. Det baseras på belåningsgraden (alltså storleken på ditt lån i förhållande till köpeskillingen) och skuldkvoten (vilket är lånets storlek i förhållande till årsinkomsten).

Nu är amorteringsbeloppet årligen 0-3 procent av ditt lånebelopp. Genom att följa exemplet nedan kan du räkna ut vad du behöver betala i amortering:

Om du skulle hamna på ett amorteringskrav på 2 procent, innebär det att 2 procent av det totala ursprungliga lånebeloppet ska betalas tillbaka varje år. I detta exempel har vi räknat på att du har ett lån på 1 800 000 kr. Då skulle du behöva amortera följande:

1 800 000 (lånebelopp) x 0,02 (amorteringskrav) / 12 (månader) = 3 000 kr per månad

Ta reda på dina boendekostnader

Beroende på vilken typ av bostad du köper, tillkommer boendekostnader av olika slag. Dessa skiljer sig lite beroende på om du har köpt en bostadsrätt eller villa. Söderberg & Partners Bolån har listat de vanligaste boendekostnaderna som är kopplade till ditt bostadsköp för att hjälpa dig att kalkylera dina kommande kostnader.

Om du köper en bostadsrätt behöver du exempelvis räkna med att betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Med den hjälper du till att betala för föreningens gemensamma kostnader, vilket är lån, olika driftskostnader samt underhållskostnader.

Om du köper en villa betalar du inte en månadsavgift till föreningen, utan ansvarar själv för att betala för drifts- och underhållskostnader kopplade till ditt hus.

Boendekostnader för dig som köper en bostadsrätt

Vilka kostnader bör du räkna med när du köper en bostadsrätt, utöver ditt lån? Här följer några av de vanligaste kostnaderna:

 • Månadsavgift – en avgift som betalas till bostadsrättsföreningen för att finansiera föreningens kostnader för drift och underhåll av huset.
 • Hemförsäkring – du behöver teckna en hemförsäkring för din bostadsrätt – glöm inte att välja till bostadsrättstillägg om inte föreningen har upphandlat det kollektivt till sina medlemmar.
 • Elkostnader – i vissa föreningar är upphandling av el gjord centralt, men i de flesta fall väljer du själv vilket elbolag du vill ha.

Boendekostnader för dig som köper en villa

Vilka kostnader ska du räkna med som villaägare? Nedan är några av de kostnader som vanligen följer med en villa:

 • Kostnader för uppvärmning – beroende på val av hus finns olika uppvärmningssystem där kostnaderna kan variera kraftigt.
 • Elkostnader – elförbrukningen för ett småhus är i regel högre än för en lägenhet. Räkna därför med en högre elkostnad om du köper en villa.
 • Vatten och avfall – kostnader för sophämtning och vattenförbrukning betalas till kommunen.
 • Tomträttsavgäld – vissa fastigheter är så kallade tomträtter, vilket innebär att huset inte är friköpt. Om det gäller din villa, behöver du betala en årlig kostnad till kommunen för att få nyttja tomten.
 • Villa- och hemförsäkring – som villaägare bör du teckna försäkringar som täcker både lösöre och skador på byggnaden.

4 tips inför ditt bostadsköp

Det är mycket att tänka på inför en bostadsaffär. För att underlätta för dig har Eva på Söderberg & Partners Bolån listat fyra tips som du kan ta med dig när det är dags att köpa en ny bostad:

 1. Jämför långivare och välj den som du får förtroende för. Säkerställ även att du får det stöd som du förtjänar under hela köpprocessen.
 2. Ta kontakt så tidigt som möjligt för att förbereda ditt lånelöftet i god tid. Be om ett lånelöfte som täcker alla de typer av bostäder och priser som du kan tänka dig, så att du slipper uppdatera lånelöftet när rätt objekt dyker upp.
 3. Be din långivare om flera boendeutgiftskalkyler som anpassas efter olika scenarion och räntebindningar.
 4. Kom ihåg att alltid ta kontakt med din långivare innan du skriver på ett kontrakt för en bostad, för att säkerställa att lånelöftet är giltigt för just den bostaden.

Vill du få hjälp med bolån och boendekalkyl?

Söderberg & Partners Bolån kan hjälpa dig med lånelöfte samt att skapa boendekalkyler för olika räntebindningstider och scenarion. Som medlem i Villaägarna får du dessutom upp till 1,42 procentenheter rabatt på listräntan

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.