Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan
Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan

Villaägarna korar bästa bolånebanken 2019

I en färsk bankrapport från Villaägarna koras den bästa bolånebanken under 2019. Landshypotek kniper första platsen, följt av Skandiabanken och SEB.

Villaägarna har valt att titta på fyra olika faktorer: rörlig bolåneränta, två års bunden ränta, fem års bunden ränta och tagna marknadsandelar.

- Det sistnämnda ser vi som ett mått på hur populär banken är. Det bygger på antagandet att en bank som tar marknadsandelar är uppskattad av kunderna, säger Håkan Larsson, chefekonom och författare till rapporten på Villaägarna.

För att kunna utse en vinnare konstruerades även ett index, där de bästa resultaten i de olika kategorierna gavs 10 poäng, medan de sämsta resultaten fick 0 poäng.

Bankerna täljer guld på lojala kunder

Rapporten visar att bankerna tjänar mycket pengar på landets småhusägare. Även om bolånemarginalen minskade under år 2019 låg bruttovinsten (den totala bolånestocken multiplicerad med bolånemarginalen) på historiskt höga nivåer. Bankernas samlade bruttovinst på bolån låg 2002, alltså när Finansinspektionen började räkna på bolånemarginalen, på 10 miljarder kronor i dagens penningvärde. 2019 hade siffran ökat till 47 miljarder kronor.

Bankernas bolånemarginal och bruttovinst 2019

Bundna räntor lägre än rörliga

År 2019 var ett intressant år ur ett ränteperspektiv. Det var året då de bundna räntorna föll till nivåer under de rörliga räntorna.

- Även om det inte är ovanligt i ett internationellt perspektiv, så händer det sällan i Sverige. Det ändrade delvis vår analys om huruvida bolånekunder ska binda sina bolån, eller behålla dem rörliga, säger Håkan Larsson.

Överväg att binda dina lån

Rekommendationen de senaste 20 åren har varit att ligga på rörliga bolån. Det är bara vid ett par tillfällen som det har lönat sig att binda. Men eftersom de bundna bolånen nu är lägre än de rörliga, blir rekommendationen en annan än tidigare år.

- Vi rekommenderar därför våra sina medlemmar att överväga att binda sina lån, säger Håkan.

Coronaviruset kan ändra spelplanen

Det som talar emot att binda lånen är att världen står inför en lågkonjunktur och inflationen faller. Och när ekonomin bromsar in och inflationen faller brukar Riksbankerna svara med sänkt styrränta. Sänkt styrränta skulle innebära att den rörliga räntan minskar.

- Man ska dock ha i åtanke att styrräntan redan ligger på noll procent och det är osäkert om Riksbanken verkligen vill sänka under noll procent. Signalen från Riksbanken är att de ska ligga kvar på denna ränta kommande år. Men det kan förstås ändras i kölvattnet av coronaviruset och minskade inflationsförväntningar, säger Håkan Larsson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.