Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Kvinna fundersam och dyster
Miniräknare, penna och graf
Svenska sedlar
Premium

Tvingade att binda bostadsräntorna - fel väg att gå

Riksbankschefen Stefan Ingves vill att en större del av svenskarnas bolån binds till fast ränta. Han vill att regeringen tillsätter en utredning för att titta på den här frågan.

Riksbanken underskattar hushållen

Eftersom bostadsräntorna under de gångna 20 åren successivt minskat har det varit rationellt med rörlig ränta. Det har sänkt hushållens ränteutgifter. Det är bara vid något enstaka tillfälle sedan 90-talskrisen det lönat sig att binda. Den dag bostadsräntorna börjar röra sig uppåt, kommer hushållen i ökad utsträckning också börja binda sina räntor. Jag tror att Riksbanken underskattar hushållens lyhördhet för ränteförändringar.

Det är bara vid något enstaka tillfälle sedan 90-talskrisen det lönat sig att binda

Att lagstifta om fasta räntor är fel väg att gå

Det skulle höja hushållens månadsutgifter och minska konkurrensen mellan bankerna. Bindningstider är något hushållen själva ska förhandla om med banken. Är Riksbanken oroad över den finansiella stabilitet, vilket jag förmodar är anledningen till deras utspel, bör de istället se över sin egna penningpolitik. En reporänta på -0,5% under högkonjunktur är förstås inte sunt. Det leder till överhettning och obalanser i ekonomin, vilket vi just nu ser på byggsidan. Men Riksbanken kan ju inte gärna lasta hushållen för de misstag de själv begått.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.