Stora skillnader mellan bankernas bolåneräntor 

Villaägarnas senaste räntekoll visar att det råder stora skillnader mellan bankernas bolåneräntor just nu. Lägst ligger Landshypotek med en rörlig ränta på i genomsnitt 1,18 procent. Den ska jämföras med den högsta räntan från Nordea, där snitträntorna under januari månad låg på hela 1,76 procent.

Se filmen Räntekollen januari 2021

- Omräknat i kronor innebär det en räntekostnad på 11 800 kronor per år och lånad miljon hos Landshypotek (innan ränteavdrag), medan kostnaden hamnar på hela 17 600 kronor hos Nordea. Skillnaden är alltså nästan 6 000 kronor per år. Det är mycket pengar och ett starkt skäl för dig som kund att bli mer aktiv, menar Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson.

Villaägarna har påbörjat ett samarbete med Landshypotek, där du som medlem kan få rabatt på Landshypoteks redan fördelaktiga bolån.

3 mån rörlig jan 2021.png

När det gäller lån med två års löptid, ligger Landshypotek lägst även där med en ränta på 1,12 procent. Därefter kommer Danske Bank på 1,17 procent och Stabelo på 1,20 procent. Högst två års bundna räntor har Länsförsäkringar på 1,34 procent.

2 år bunden januari 2021.png

De bundna räntorna har under rätt lång tid legat lägre än de rörliga räntorna. Även om data från SCB pekar på att de rörliga räntorna långsamt rör sig nedåt, ligger de bundna räntorna alltjämt en bra bit lägre.

Snittränta SCB januari.png

Passa på att binda din bolåneränta

Många experter tror att räntorna bottnat och kommer att vända uppåt. Det hänger i sin tur samman med Riksbankens penningpolitik. Riksbanken försöker få upp inflationen genom att köpa upp både statspapper och bostadsobligationer. Det är detta som pressat räntor med längre löptider.

- I takt med att ekonomin återhämtar sig efter coronakrisen kommer Riksbanken lätta på gaspedalen och då kommer de längre bolåneräntorna antagligen att stiga. Det talar för att vi kan ha nått botten. Du som funderar på att binda räntan bör med andra ord göra det nu, avslutar Håkan Larsson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.