Papper med grafer och stapeldiagram
Riksbankshuset
Riksbankshuset

Hur reagerade bankerna på den höjda styrräntan?

Nu har Riksbankens höjning av styrräntan med 25 punkter (0,25 procentenheter) slagit igenom i statistiken. Men precis som i fjol valde Skandiabanken att inte höja sina räntor. Tvärtom sänkte de sina räntor med 1 punkt. Det innebär att banken nu har Sveriges lägsta rörliga bolåneränta.

Se Räntekollen för februari 2020

Skandiabankens rörliga snitträntor låg på 1,33 procent under januari, medan Landshypotek låg på 1,36 procent. På tredje plats kom statliga SBAB på 1,43 procent. Sämst ränta hade Länsförsäkringar på 1,82 procent.

Räntekoll

Reaktioner på höjningen av styrräntan

Mest höjde Länsförsäkringar, som passade på att höja sina räntor med 15 punkter. Därefter kom Landshypotek med 13 punkter och Nordea med 9 punkter. Men alla höjde inte. Som nyss nämnts sänkte Skandiabanken sina räntor med 1 punkt. I statistiken ser det ut som att SEB sänkte med 11 punkter, men det beror på att de valde att höja rätt kraftigt under december månad. Jämförs januarisiffrorna med novembersiffrorna, ser man att SEB höjt sina räntor med 4 punkter. I övrigt var förändringarna små.

Räntekoll

Bundna bolån fortfarande lägre än rörliga

Bundna bolåneräntor ligger fortfarande lägre än rörliga bolån i snitt. När det kommer till bundna tvåårsräntor, har Danske Bank lägst snittränta på 1,17 procent medan tvåan Landshypotek ligger på 1,21 procent. Sedan är det ett ganska stort glapp till trean SEB på 1,40 procent. Högst bundna tvåårsräntor hade Länsförsäkringar på 1,59 procent.

Räntekoll

Snittränta och listränta - vad skiljer?

Många kunder hos Skandiabanken hör av sig och upplyser om att de faktiskt höjde sina listräntor med 19 punkter 2020-01-09. Hur kommer det sig att detta inte återspeglas i Villaägarnas siffror? Anledningen är att Villaägarna redovisar bankernas snitträntor, inte listräntor.

Sedan 2015 är bankerna skyldiga att rapportera snitträntor till Finansinspektionen. Det gör det lättare att jämföra olika banker med varandra, eftersom listräntorna inte säger så mycket om det verkliga ränteläget. Höjningen av Skandiabankens listräntor har ännu inte slagit igenom i de siffror som Villaägarna får från Finansinspektionen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.