Bunden eller rörlig ränta? Så påverkar du dina bolånekostnader 

Det råder inflation i Sverige och räntorna är på uppåtgående. Det påverkar självklart din privatekonomi i hög grad. Vi har frågat Landshypotek bank vad som påverkar ränteökningen, när den kommer avstanna och hur du som husägare bör tänka och agera kring ditt bolån.

- Det finns flera orsaker som lett fram till den kraftiga prisökningstakt vi nu ser. Kriget i Ukraina pressar upp priserna på både energi och livsmedel. Efterdyningar av statliga ekonomiska insatser under pandemin och att pandemin fortsatt pågår i delar av världen påverkar produktion och leveranser som ger stigande priser på råvaror och inte minst på energi. Höga priser på energi och bränsle gör att produktion och transport blir dyrare. I kombination med högre råvarupriser pressas företagen och måste flytta över kostnaderna på de färdiga produkterna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek bank.

Hur ser prognosen ut för bolåneräntorna? Kommer de bestå och hur länge? 

- Nu har räntorna gått upp, och det på väldigt kort tid. Det är dock från en historiskt väldigt låg nivå. Många har inte varit med om bolåneräntor på den nivå som vi nu ser, vilket gör att det kan kännas än mer dramatiskt. 

- Vi ser framför oss fortsätta höjningar av Riksbankens styrränta och att vi kommer få vänja oss vid en ny något högre normalnivå. Det är väldigt svårt att göra någon bedömning på längre sikt när det är ett så osäkert läge. 

Ska jag sälja huset och flytta till något billigare? 

- Det viktiga är att först göra en ordentlig genomgång av privatekonomin, och se vilka olika sätt det kan finnas för att dra ned på de kostnader du har. När hushållskostnaderna stiger kan du behöva tänka lite extra på vad du lägger pengarna på och vad som i detta nya läge är möjligt att kosta på sig. Tänk på att prioritera det grundläggande, med mat, boende och resa till jobbet. Om du trivs med ditt boende så utgör ju det en bra och viktig grund för dina prioriteringar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren

- När du ser över din ekonomi fortsätt också se över dina bolån som ofta utgör en stor del av hushållskostnaderna. Det lönar sig att vara en aktiv bolånekund och jämföra olika aktörer. 

Hur kan jag minska min månatliga lånekostnad?

- Även om amortering i grunden är ett sparande kan det finnas anledning att se över amorteringstakten. Det finns vissa myndighetsregler kring amortering som måste följas, men en del kan vara en överenskommelse mellan dig och banken. Du kan därför alltid kolla med din bank vad som krävs.  

- Om du gjort en större renovering eller utbyggnad kan du låta värdera om ditt boende och på så sätt kanske få en lägre belåningsgrad. Men det finns regelverk som reglerar hur ofta du får omvärdera din fastighet (ur ett amorteringsperspektiv), i nuläget vart femte år eller tidigare under vissa förutsättningar. Har du gjort en större renovering på sistone kan du ta kontakt med din bank och höra efter vad som gäller i din situation. 

Bör jag binda mitt bolån idag och vilka bindningstider är mest gynnsamma? 

- Om du ska binda ditt lån eller inte måste alltid utgå ifrån din egen situation. Hur mycket långsiktighet och trygghet vill du ha? Kan en del eller hela kostnaden variera lite över tid? Det bör vara utgångspunkten för dina val. Om du vet med dig att du kommer byta boende inom kort så bör du inte binda dina lån på längre tid, då du kan få betala en kostnad till banken för att lösa dina bundna lån, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren. 

- Bankernas erbjudande skiljer sig mellan olika bindningstider. Generellt sätt är rörlig ränta lägre än bunden. Det går att likna det vid att du betalar en slags försäkring för att veta vad räntekostnaden blir varje månad.  

- Även om räntorna generellt ökar så erbjuder inte alla banker samma ränta. Det finns många alternativ och en variation i bankernas erbjudande. Jämför gärna bankernas snittränta som vägledning. Snitträntan publiceras varje månad av alla banker. 

Hur ser Landshypoteks erbjudande ut i förhållande till andra banker just nu? 

- Vi har under lång tid erbjudit konkurrenskraftiga räntor till våra kunder, vilket många jämförelser även visar. Här hittar du länk till en bolånekalkyl där du enkelt kan jämföra den ränta du har idag med den ränta vi kan erbjuda dig och se vad du kan spara. 

- Därutöver erbjuder vi medlemmar i Villaägarna 0,10 procentenheter extra i rabatt på lån med ett års bindningstid, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Tipslista för din boendeekonomi 

  • Var aktiv och jämför erbjudanden från olika bolånebanker  
  • Jämför bankernas snittränta om du ska förhandla om ditt bolån 
  • Se över om du kan minska amorteringstakten med din bank 
  • Låt värdera om ditt hus om du gjort värdehöjande åtgärder för att få ner amorteringsgraden 
  • Räkna ut din ränta med medlemsrabatt i Landshypoteks bolånekalkyl 
  • Hushåll med dina pengar. Prioritera mat, boende och resa till jobbet 

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.