Svenska sedlar

Bolåneräntor svagt ner i september

När sju av våra största bolåneinstitut har rapporterat sin genomsnittliga tremånadersränta ser vi en svag nedåtgående trend. Alla institut utom SEB har beviljat lägre räntor eller ligger still och SEB tillhör med sina 1,38 procent ett av de bättre bolåneinstituten.

Störst sänkning har Danske Bank gjort som gått från hela 1,74 procent till 1,58 procent. Trots rejäl sänkning är man sämst i klassen efter Nordea som med 1,68 procent tar förstaplatsen i negativ mening i september.

Landshypotek och Skandiabanken har samma genomsnittliga ränta och sticker ut positivt med 1,17 respektive 1,23 procent.

 

imagejlp3.png

 

 

Långa bostadsräntor har stigit

Det hör också till saken att bankernas upplåningsräntor i form av de två- och femåriga bostadsobligationsräntorna gått upp sedan i slutet av sommaren. Det skulle kunna innebära att bankernas bolånemarginaler minskat under den första halvan av hösten.

Bakgrunden till stigande bostadsobligationsräntor är stigande långa räntor generellt sedan slutet av sommaren.

Husägare bör vara uppmärksamma på inflation

För småhusägare med bolån finns det skäl att vara vaksam. Många stater för just nu en expansiv finanspolitik, vilket kan leda till ett ökat inflationstryck. Om inflationen ökar har centralbankerna som uppgift att kyla av inflationen genom restriktiv penningpolitik – det vill säga höjda styrräntor. Det leder i förlängningen till höjda bolåneräntor för svenska hushåll.

Det kan vara särskilt viktigt för småhusägare att följa utvecklingen inom den ekonomiska politiken och de finansiella marknaderna framöver.      

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.