Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Guldtackor
Sedlar
Växande mynt i staplar och trähus i miniatyr
Mynt plus trähus i miniatyr

Bolånemarginalen minskar - men bankerna täljer guld

Finansinspektionen presenterade i tisdags siffror över bankernas bolånemarginaler, det vill säga vad de tjänar på att låna ut pengar. Marginalen har minskat något sedan toppnivån i januari 2018 och ligger nu på 1,57 procent. Det är dock ännu en historiskt hög siffra. Den genomsnittliga marginalen sedan Finansinspektionen började mäta ligger på 0,99 procent.

Trots att marginalen minskat något sedan toppnoteringarna, tjänar banksektorn ännu mycket grova pengar på bolån. Bara under den senaste månaden har banksektorn tjänat 4,2 miljarder kronor brutto på bolån. Under det gångna året har de tjänat hela 52,4 miljarder. Det är mer än dubbelt så mycket som polisens budget för år 2018.

Framförallt tre orsaker ligger bakom att marginalerna pressas

Den första är mer strukturell. Det har varit lite stökigt på bostadsmarknaden under det gångna halvåret och priserna i framförallt storstadsregionerna har minskat något. Liknande sättningar brukar även leda till att bolånemarginalen minskar. Vi såg samma fenomen för tio år sedan under finanskrisen, men även när bostadspriserna backade år 2013.

Den andra handlar om konkurrens. Det har kommit in ett antal nya aktörer på marknaden. De är visserligen ännu försvinnande små, men kunderna ser vilka räntor uppstickarna erbjuder och kan ta med sig denna information in i förhandlingen med sin egna bank. Uppstickaren Landshypotek (en förvisso funnits sedan 1836, men som tidigare bara lånade ut till lantbruk) har exempelvis en snittränta på 1,07%. Det är en bra siffra att ta med sig in i en förhandling.

Den tredje anledningen är att ägarna till SBAB hörsammat Villaägarnas krav att använda dem som prispressare. Vad ska man annars ha en statlig bank till? Under våren 2017 började SBAB sänka sina 3 månaders bolåneräntor. Till en början reagerade inte övriga banker, men när de började tappa marknadsandelar började de också succesivt sänka sina räntor. Nordea är den bank som sänkt räntan mest - från 1,70% till 1,46%. Det är ännu en relativt hög snittränta, men det går åt rätt håll.

Fallet Nordea visar för övrigt att kunder faktiskt kan göra skillnad. När många människor samtidigt gör slag i saken och byter bank, tvingar det banken att agera. För en kund kan det handla om mycket pengar att sänka sina räntor. Den som har ett lån på 1 miljon, och som får ner räntan från nämnda 1,70% till 1,07%, minskar räntekostnaden med 4 410 kronor per år.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.