påverkas du som husägare av 2021 års budget

Regeringen har nu lämnat över budgetpropositionen till riksdagen. Grundtanken i coronatider är att hålla hjulen snurrande så att ekonomin inte blir djupfryst. Men det finns en baksida. Regeringen tar stora lån som förr eller senare måste betalas tillbaka. Skuldkvoten förväntas öka från 35 % till 42 % av BNP.

Regeringen menar att skuldkvoten är låg, men faktum är att många kommuner gick på knäna redan innan krisen. Och då rådde högkonjunktur.

- Det finns en risk att detta inte alls bara blir en tillfällig satsning, utan att det är  startskottet på en resa ner i skuldsättningens dy, säger Håkan Larsson, chefekonom på Villaägarna.

Ingen höjning av fastighetsskatten men hotet finns kvar

Om du var med under 90-talskrisen minns du kanske vad som hände förra gången Sveriges skuldsättning ökade. Det var till stor del landets småhusägare som fick sanera statens usla finanser. 1996 höjdes fastighetsskatten till hela 1,7 procent, vilket väckte stor vrede hos landets småhusägare. Tusentals människor samlades utanför riksdagshuset i protest.

I årets budget föreslås ingen höjning av fastighetsavgiften/skatten, men många tunga instanser förespråkar en höjning. Däribland regeringens Finanspolitiska råd. Hotet om återinförd fastighetsskatt är i allra högsta grad skarpt. 

Slopad uppskovsränta

I budgeten finns några bra satsningar, som bör belysas. Villaägarna har under många år drivit på för lägre ”flyttskatter”. I Januariavtalet stod att den så kallade uppskovsräntan för skatt på vinst vid försäljning av bostad skulle tas bort och i statsbudgeten framgår att detta ska ske den 1 januari 2021. Slopandet gäller både gamla och nya uppskov, vilket Villaägarna välkomnar.

- Villaägarna är positiva till reformen, som innebär att du som har ett uppskov på 1 miljon kronor inte längre behöver betala en straffskatt på 5 000 kronor per år, säger Håkan Larsson.

 

Högre stämpelskatt

Stämpelskatten är också en flyttskatt. Köparen betalar 1,5 % i stämpelskatt vid lagfarten. Behöver du ta ut nya inteckningar är skatten 2 % på beloppet. Det här blir mycket pengar. I årets budget ger stämpelskatten 12 miljarder kronor till statskassan. Nästa år beräknas skatteintäkterna öka till 13,2 miljarder kronor. Allt kommer förstås inte från småhus, men i takt med att huspriserna stiger har stämpelskatten ökat.

- Stämpelskatten är en flyttskatt som har gått lite under radarn. Den här måste vi titta mer på framöver, säger Håkan Larsson.

Nytt grönt skatteavdrag

Från och med nästa år ska privatpersoner som installerar grön teknik som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon, få göra ett skatteavdrag. Upplägget kommer att vara detsamma som för ROT- och RUT-avdraget. 

- Du kan få stöd för samma åtgärder, men upplägget med ett skatteavdrag är en betydligt bättre lösning. Det är både enklare och säkrare för den enskilde, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Det gröna skatteavdraget fungerar som ROT-avdraget. Skatteavdraget görs direkt på fakturan. Du behöver inte ansöka om medel eller ligga ute med några pengar. Och du riskerar inte att de pengar som avsatts för året är slut när du söker avdraget. 

Det är Skatteverket som hanterar avdraget. Det går till så att du först får en preliminär skattereduktion. Slutlig skattereduktion söker du när du deklarerar. Och då kan beloppet vara förtryckt. 

- Vi är positiva till att småhusägare som installerar grön teknik kan få stöd för det, men vi hade föredragit en höjning av ROT-avdraget till 50 % och taket till 100 000 kronor. I grund och botten gillar vi teknikneutrala lösningar och det är ju inte logiskt att du som installerar bergvärme ska använda ROT-avdraget medan du som installerar solceller på taket ska använda det gröna skatteavdraget. Å andra sidan ska det nya gröna skatteavdraget även gälla för hus under uppförande. Det gör inte ROT-avdraget, säger Lena Södersten.

Höjt och breddat RUT-avdrag

Taket för RUT-avdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person år 2021. Samtidigt utvidgas RUT-avdraget till att gälla nya tjänster, som exempelvis:

  • Vissa tvätteritjänster
  • Möblering, bland annat stöd för möblering och ommöblering i eller nära bostaden. Det handlar dock inte om flyttkostnader. Där gäller RUT-avdraget sedan tidigare.
  • Vissa transporttjänster – bortforsling av bohag och annat lösöre för försäljning i andra hand, i syfte att främja återvändning och för magasinering som inte har samband med flytt.
  • Enklare tillsyn av bostaden, till exempel att ta hand om posten, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter, tända och släcka lampor, möta upp en hantverkare eller ta emot ett bud eller en transport till bostaden. Det gäller både permanentbostaden och fritidshuset.

- Avdraget för tillsyn av bostaden har ett moment av trygghet över sig, men trygghetsfrågorna är mycket bredare än så. Vi saknar en rejäl satsning på ROT-avdraget. Det vill vi återställa från 30 % till 50 % och höja taket från 50 000 kronor till 100 000 kronor samt utvidga det till att också gälla larm och andra säkerhetstjänster, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.