Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan
Miniräknare och penna
Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan

Analys: Hur djupa och långvariga blir effekterna av corona?

Butiker ekar tomma. Konferenser ställs in. Lastbilstillverkaren Scania har stoppat sin produktion i minst två veckor på grund av komponentbrist. Arbetslöshet väntar. Men hur djup och hur långvarig blir krisen? Och vad ska du som husägare tänka på? Håkan Larsson, Villaägarnas chefekonom analyserar läget.

Det är alltid svårt att göra prognoser om framtiden. Varje kris är unik och ingen kan överblicka hur olika dominobrickor kommer att falla. Det du däremot kan göra är att titta på hur ekonomin påverkats vid tidigare kriser och dra lärdomar av dessa.

Eftersom det inte finns uppdaterade BNP-siffror från denna kris har vi istället valt att titta på hur börsen påverkats sedan krisen inleddes för 22 dagar sedan (Affärsvärldens generalindex). Börsen är en bra indikator på hur ekonomin i stort kommer att påverkas framgent. I denna graf, som vid första anblick kanske ser lite svår ut, kan du se hur börsen påverkats de 1 000 första dagarna vid olika kriser.

Coronakrise 100 första dagarna - diagram

Den gröna linjen är nedgången i samband med spanska sjukan, som härjade mellan 1918 och 1920. Den orangea linjen är nedgången vid börskraschen och depressionen 1929. Den grå linjen är nedgången vid ”svarta måndagen” 1987. Den mörkblå är 90-talskrisen. Den gula linjen är nedgången i samband med att IT-bubblan sprack. Den ljusblå linjen är finanskrisen. Den röda linjen är fallet i samband med spridningen av coronaviruset.

Lika kraftfullt fall som 1987

Statistiken visar att börserna nu faller lika kraftfullt som under den ”svarta måndagen” 1987 (grå linje). Coronakrisen och svarta måndagen skiljer sig dock kraftigt åt. Fallet 1987 berodde inte på störningar i den reala ekonomin. Istället berodde fallet på att vissa tillgångar var övervärderade och att datorer hade börjat användas vid datahandel. Datorernas algoritmer var ännu primitiva vilket förstärkte fallet. Panik utbröt på världens börser.

Coronakrisen går dock inte att jämföra med den svarta måndagen 1987, eftersom denna kris även har kraftig påverkan på den reala ekonomin. Över hela världen kommer företag gå i konkurs och människor förlora sina jobb. Coronakrisen måste därför jämföras med mer utdragna kriser som depressionen 1929 och 90-talskrisen.

Samma tongångar som under stora depressionen 1929

En del ekonomiska kommentatorer, inte minst på nätet, menar att coronakrisen kan bli kortvarig. Samma tongångar fanns i inledningsskedet av den stora depressionen 1929 (orange linje). Många tvivlade på att Sverige skulle drabbas särskilt hårt eftersom statsfinanserna var goda. Ett litet exportberoende land påverkas emellertid starkt av omvärldens ekonomi. Den svenska exporten halverades och arbetslösheten pressades upp till 20 procent.

90-talskrisen hade stor påverkan på huspriserna

Bland Villaägarnas medlemmar är det många som minns 90-talskrisen (mörkblå linje). Arbetslösheten var hög. Krisen uppstod bland annat av att kreditmarknaden avreglerats, vilket ledde till en kraftig boom på fasttighetssidan. Sverige levde över sina tillgångar. När krisen kom, sattes hela det finansiella systemet i gungning. 1993 hamnade Nordbanken i obestånd och togs över av staten. Den offentliga sektorn tvingades till stora nedskärningar och huspriserna föll 20 procent.

Hur djup och långvarig blir coronakrisen?

Eftersom coronakrisen mer påminner om den stora depressionen, än den svarta måndagen, är det rimligt att anta att förloppet också till större del kommer att likna depressionen. Och precis som under 1930-talet kommer svensk exportindustri få en tuff tid, eftersom Sveriges importländer också drabbas hårt av coronaviruset. Företag kommer att gå omkull. Både statens och kommunernas finanser kommer att blöda. Och som på 90-talet kommer många ha svårt att finna jobb.

Hoppas på det bästa, men förbered dig på det värsta

Som småhusägare måste du se allvaret i den pågående krisen och göra vad du kan för att stärka hushållskassan. I liknande lägen är det sunt att ”hoppas på det bästa, men rusta för det värsta”.

Finansinspektionen har gått ut med information till bankerna om att ”många hushåll och företag kan möta ekonomiska påfrestningar. När det finns särskilda skäl kan banker och låntagare komma överens om att tillfälligt minska eller pausa amorteringarna. FI ser inkomstbortfall kopplat till coronaviruset som ett sådant särskilt skäl.”

Är ni oroliga för er ekonomi, föreslår jag att ni tar kontakt med era banker och försöker avbryta eventuella amorteringar. Dra även ner på andra onödiga utgifter.

Men som jag skrivit tidigare är förstås hälsan det viktigaste i denna stund. Nationen kraftsamlar och på våra sjukhus kommer hjältar jobba dygnet runt. Och även om det kan se svart ut för landets ekonomi, kommer molnen förr eller senare skingras och solen åter skina från en klarblå himmel.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.