Sätrahöjdens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Gävle kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Huvudkontaktombud Sätrahöjdens Villaägarförening:
Hans-Erik Hansson
hansson.hanserik20@gmail.com

Kontaktombud Tuvstarrsvägen 
Hans-Erik Hansson
hansson.hanserik20@gmail.com

Kontaktombud Skvattramsv.
Kenndy Amnebrink
kamnebrink@gmail.com                                        

Kontaktombud Kaveldunsvägen:
Gunnar Bröms
ngunnar.broms@gmail.com

 

Kontaktombud Stenbärsvägen:
Per-Arne Hillin
hillinperarne@gmail.com

Kontaktombud Svalörtsvägen:
Fredrik Nilsson
a.fredrik.nilsson@gmail.com

Kontaktombud Klasbärsvägen:                        
Jerry Dahlborg
jerry.dalborg@gmail.com 

Kontaktombud Ängsullsvägen 
Leif Andersson
leifojagga@gmail.com