Sätrahöjdens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Gävle kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt styrelsen

Människor lägger händer över händer

Ordförande
Sture Carlberg

Vice ordförande 
Gunnar Bröms

Sekreterare
Hans-Erik Hansson

Kassör
Stefan Åberg

Ledamot & Webbansvarig
Anette Lövensjö

Huvudkontaktombud grannsamverkan
Hans-Erik Hansson

Ledamot
Lennart Renström
Morgan Jansson

Valberedning
Michael Jonsson
Stefan Ekengren

Revisorer
Helena Åberg 
Gun Axelsson