Sätrahöjdens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Gävle kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt styrelsen

Människor lägger händer över händer

Ordförande
Gunnar Bröms
ngunnar.broms@gmail.com

Vice ordförande 
Morgan Jansson
morgan.eie.jansson@gmail.com

Sekreterare, Huvudkontaktombud grannsamverkan
Hans-Erik Hansson
Hansson.hanserik20@gmail.com

Kassör
Stefan Åberg
kalles.pappa2@gmail.com

Ledamot
Sture Carlberg
sture.carlberg@gmail.com

Ledamot
Fredrik Nilsson
a.fredrik.nilsson@gmail.com

Ledamot
Gun Carlberg
gun.fulton@hotmail.com

Valberedning
Michael Jonsson
magic.jonsson@hotmail.com

Lennart Renström
bastusel19@gmail.com

Revisorer
Gun Axelsson
gun.axelsson1@gmail.com

Helena Åberg 
026186806@telia.com