Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägareföreningen Jakobsberg

Föreningen bildades redan 1888, då som Bostadsföreningen Ålderdomsstödet, men ändrade efter ett år namnet till Byggnadsföreningen Jakobsberg. Vid den tiden hörde Jakobsberg till S:t Ilians socken men införlivades med Västerås stad i januari 1918. Föreningen blev år 1953 en lokalförening till riksföreningen Villaägarna och är en av flera föreningar i dess Västeråskrets.

Vattenled med båt och hus
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vårt fokus är tvåfalt:

  1. Att stödja inriktning och aktiviteter utformade av riksorganisationen. 
  2. Värna vår lokala historia och arbeta för att områdeskänslan stärks.