Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Villaägareföreningen Jakobsbergs - en anrik förening

Föreningen bildades redan 1888 under namnet Bostadsföreningen Ålderdomsstödet. Från 1890 fram till 1953 bar föreningen namnet Byggnadsföreningen Jakobsberg.

Söndagen den 27 nov 1887 träffades 8 män i Bergshyddan nedanför Djäkneberget. Möjligen hade de träffats tidigare men den här dagen finns det bevis för att de var och en betalade 1 krona som inträdesavgift till en förening som skulle kallas "Bostadsföreningen Ålderdomsstödet". 

Söndagen den 4 mars 1888 hölls årsmöte och till styrelse valdes följande personer:

  • Ordförande:          Lars Erik Larsson, skomakare
  • Vice ordförande:  Carl Olsson, målare
  • Kassör:                   Rickard Ekblom, maskinist
  • Vice kassör:           A. G. Boberg, gjutare
  • Sekreterare:          Anders Gustaf Andersson, målare
  • Vice sekreterare:  Vilhelm Park, stenarbetare

Den här gruppen personer representerar början till den byggnation som idag finns på Jakobsberg.  Det var vanliga hårt arbetande människor som tog chansen att skaffa sig en egen plats att slå ner bopålarna på.

Området, som när de började inte tillhörde Västerås utan benämndes utmarken, delades 1890 upp i 100 tomter med inritade gator och dessa tomter lottades sedemera ut till vad som då hade blivit Byggnadsföreningen Jakobsbergs medlemmar.

Du kan läsa hela historien i speciellt den 100-års skrift som togs fram 1988 och återfinns nedan.

 

STADGAR 
för Bostadsföreningen "ÅLDERDOMSSTÖDET" i Vesterås

§1
Föreningens ändamål är att blifva ett ålderdomsstöd för dess samtliga medlemmar, medelst bildande af en kassa, deri hvarje medlem insätter minst 1 krona i månaden, men eger äfven rätt insätta större penningbelopp.

§2
Så snart kassan stigit till lämplig storlek köpes derför en jordegendom, som skiftas i lika lotter kassans delegare emellan, så att hvarje delegare får sin jordlott. Ingen medlem eger rätt att på ett nummer erhålla mer än en jordlott.
De inbetalningar som till föreningens kassafond blifvit erlagda på nummer hvarå ledamot erhållit lägenhet, kunna om ledamot så önskar, afräknas på köpesumman för nämnda lägenhet då kontakt uppgöres...