Historiegrupp bildad

Personer med intresse för Jakobsbergs historia arbetar i grupp för att dokumentera områdets tillkomst och utveckling.

I oktober 2017 samlades ett antal intresserade personer för att prata om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att bevara den mycket intressanta historien om området Jakobsbergs tillblivelse och utveckling.  Cirka 15 personer deltog i mötet och som inspirationskälla hade vi bjudit in den kända Västerås-skribenten Anders Lif.

Vi är nu ungefär 10 personer som regelbundet träffas för att arbeta vidare och gruppens medlemmar är en blandning av föreningsmedlemmar och andra personer inom och utanför området.

Målsättningen är att ta fram en tryckt historiebeskrivning, med mycket bilder och intressanta texter om både fakta och personer.

Alla som är intresserade av att deltaga eller bara ta del av vad vi har så här långt kan kontakta föreningens ordförande.

Källor för information

I Jakobsbergsföreningens arkiv har vi två skrifter som för den intresserade ger en god inblick i vad det innebar att bygga upp ett villaområde, med all den infrastruktur och service som hör till.  Den ena skriften är från 1963 och skrevs vid 75-års firandet, den andra skrevs till 100-årsfirandet 1988.  

Båda skrifterna är tillgängliga för nedladdning i pdf-format:  100-årsskrift här och 75-årsskrift här.

Annat material hittar vi dels hos privatpersoner, men även mycket bildmaterial, artiklar m.m. finns i t.ex. Stadsarkivets bildbank, Länsmuseet, VLT och så vidare.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.