Villaägareföreningen Jakobsberg

Föreningen bildades redan 1888, då som Bostadsföreningen Ålderdomsstödet, men ändrade efter ett år namnet till Byggnadsföreningen Jakobsberg. Vid den tiden hörde Jakobsberg till S:t Ilians socken men införlivades med Västerås stad i januari 1918. Föreningen blev år 1953 en lokalförening till riksföreningen Villaägarna och är en av flera föreningar i dess Västeråskrets.

Vattenled med båt och hus
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vårt fokus är tvåfalt:

  1. Att stödja inriktning och aktiviteter utformade av riksorganisationen. 
  2. Värna vår lokala historia och arbeta för att områdeskänslan stärks.

Styrelsen

Ordförande

Sven-Erik Emmoth
Södra Allégatan 18
722 14 Västerås
Mobil: 070-677 07 21

Sekreterare

Carl-Åke Utterström
Drottninggatan 31 A
724 64 Västerås
Mobil: 073-089 10 62

Kassör

Kaj-Erik Mäkinen
Pettersbergsgatan 8
724 63 Västerås
Mobil: 070-330 19 70

Revisor

Emil Atak
Drottninggatan 21
724 64 Västerås
Mobil: 070-467 22 47

Revisorsersättare

Cay Svensson
Schenströmsgatan 7 B
724 62 Västerås
Mobil: 070-819 85 27