Vaxholms Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Vaxholm stad.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Vaxholms Villaägareförening!

Kort om oss

Vaxholms Villaägareförening är en partipolitiskt obunden förening, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Enligt stadgarna är föreningen öppen för "ägare eller innehavare av villafastighet, radhus annat eget hem, fritidshus eller tomt, där sådan bostad kan uppföras".

Föreningen bildades 1951 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare till fastigheter enligt ovan. Att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

Vi har idag cirka 600 medlemmar och medlemsantalet ökar stadigt.