Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Vaxholms Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Vaxholm stad.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Vaxholms Villaägareförening

Telefon: 070-3503663
Epost: bo.c.lindstrom@gmail.com

Uthyrning av material

Göran Örjebo
Björkstigen 5 
185 34 Vaxholm
070 - 531 60 31 
goran.orjebo@gmail.com

 

Styrelsen 

Ordförande

Svante Sundelin
Norrbergsgatan 5
185 32 Vaxholm
0708-73 87 97
svante.sundelin@gmail.com

Vice ordförande,
medlemskommunikation

Bo Lindström
Hamngatan 34
185 32 Vaxholm 070-350 36 63
bo.c.lindstrom@gmail.com

Materialförvaltare

Göran Örjebo
Björkstigen 5
185 34 Vaxholm
070-531 60 31
goran.orjebo@gmail.com

Sekreterare

Anders Widström
Kronängsvägen 5
185 31 Vaxholm
070-855 61 27
evand.wid@gmail.com

Kassör

Johan Fernros
Brahevägen 5
185 31 Vaxholm
+47 473 73 661
johan.fernros@bristowgroup.com

Suppleant

John Böttiger
Batterigatan 4
185 32 Vaxholm
08-541 309 06
johnbottiger@icloud.com