Vaxholms Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Vaxholm stad.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Uthyrning av material                                  

Göran Örjebo
070 - 531 60 31
goran.orjebo@gmail.com

Övrigt

Carl Ekman
070 - 653 14 60
cekman1@gmail.com

Styrelsen

Ordförande, medlemskommunikation

Carl Ekman, Kullön
070-6531460
cekman1@gmail.com

Vice ordförande

Svante Sundelin, Vaxön
0708-73 87 97
svante.sundelin@gmail.com

Materialförvaltare

Göran Örjebo, Vaxön
070-531 60 31
goran.orjebo@gmail.com

Bygg- och energifrågor

Tomas Andrén, Rindö
070-5834950
tomas0034@hotmail.com

Sekreterare

Anders Widström, Vaxön
070-855 61 27
evand.wid@gmail.com

Kassör

Johan Fernros, Vaxön
070-509 96 05
johan@fernros.com

Grannsamverkan och säkerhet

Greger Lundqvist, Vaxön
070-566 9299
lundqvist.greger@gmail.com

Suppleant

Bo Lindström, Vaxön
070 350 36 63
bo.c.lindstrom@gmail.com