Grannsamverkan

Polisen har huvudansvaret för att organisera grannsamverkan. Vaxholms Villaägareförenings styrelse deltar regelbundet i träffar med polisen i syfte att vara en aktiv hjälpande hand.

Styrelsen skickar reglebundet ut information från polisen till våra medlemar i syfte att öka samverkan och stärka informationsutbytet mellan polis och medborgare.

Behöver du kontakt med polisen ring följande nummer: 114 14

NÖD-numret är: 112