VILLAÄGARNA Vaxholm, som är en opolitisk förening, arbetar lokalt i Vaxholmkommun med viktiga frågor som bevakning av kommunens serviceavgifter. Det gäller el, vatten och avlopp samt sophanteringen. Vi bevakar även utvecklingen beträffande nybyggnation i kommun. Föreningen är remissinstans för kommunens planärenden.

Som medlem har Du möjlighet att hyra materiel till mycket förmånliga priser ur föreningens rikliga sortiment.

Samarbete sker också med VILLAÄGARNAS Riksförbund och dess Region ABC. I regionen finns drygt 78 000 medlemmar och nära 300 föreningar.

Genom förbundet har Du som medlem fri telefonrådgivning i frågor som juridik, byggnadsteknik, energi, lantmäteri samt fukt och mögel. Du får bra rabatter på ett stort antal produkter och tjänster. Alla medlemmar får tidningen "VILLAÄGAREN" med 4 nummer per som innehåller råd, tips och aktuell information om det mesta som rör villaboendet.

Genom att vara med i VILLAÄGARNA är Du med och påverkar ditt boende nu och i framtiden. Vi tillvaratar dina intressen genom ett kraftfullt opinionsarbete såväl på riksplanet som regionalt och lokalt. I dag har förbundet över 270 000 medlemmar och fortsätter att växa. Det är viktigt! Ju fler vi blir, desto större kraft får vi att påverka bostadspolitiken och förhandla fram bra medlemsförmåner.

Välkommen som medlem!

Bli medlem