Skuru Villaförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Skuru i Nacka kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Skuru Villaförening


Kort om oss

Föreningen ser som sin uppgift att verka för att Skuru är en attraktiv stadsdel i Nacka samt att våra villaägare får bra villkor rörande ägande och skötsel av sina fastigheter. 

Vi bevakar och sprider information om vad som händer i vårt område samt är aktiva som remissinstans när det gäller ex. myndigheters planer som berör området och försöker säkerställa att all utveckling sker till det bättre.