Skurubladet

Läs senaste nummret av vår medlemstidning Skurubladet:

Skurubladet Nr 10

Skurubladet Nr 9

Nya Skurubron

Här kan du läsa om nya Skurubron

Om skurubron Trafikverkets hemsida

Om Skurubron Nacka Kommun

Gångvägssystemet

Föreningen har länge arbetat för att bevara det ursprungliga gångvägssystemet i Skuru. Ursprungligen avsåg systemet att säkerställa möjligheten att färdas till staden med ångbåt. Idag har betydelsen ändrats till erbjuda synnerligen trevliga skyddade gångvägar med många fina utblickar över Skurusundet och hamninloppet mot Stockholm och Lidingö.

Föreningen har tagit fram en kartblad som visar gångvägssystemet i sin helhet:

Skuru gångvägssystem

Skuruparken

Kommunen har under en längre tid försökt göra Skuruparken till naturreservat S. Vi föjer med stort intresse vad som händer.

Om skuruparken Nacka Kommun

Skuruparkens vänner

Detaljplan och Nybyggnation

Aktuella nya projekt i Skuru:

Utveckling av Norra Skuru

Hyra båtplats

Skuru Villaförening disponerar Kristinedals brygga vid Kristinedalsbacken och där hyr vi ut några båtplatser till föreningens medlemmar.

Har du frågor om bryggan eller vill anmäla intresse av att hyra båtplats tag kontakt med Torbjörn Nordström.

Grannsamverkan

Länk till Nacka kommuns brottsförebyggande råd:

https://www.nacka.se/kommun--politik/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete-i-nacka/