Skuru Villaförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Skuru i Nacka kommun.

huslänga
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Kontakta föreningen:

skuruvf@hotmail.com

Vi finns också på Facebook

Styrelsen

Skuru Villaförenings styrelse och övriga befattningar valda vid årsmötet 2019

Ordförande  

Bengt Krottler       krottler@hotmail.com

 

Ledamöter

Nicole Nordström    nicole.nordstrom@pefab.com

Anders Wiljander     anders_wiljander@hotmail.com 

Jan Fröman             jan.froman@gmail.com

Jeanette Sundberg  jeanette.sundberg@nordea.com

Peter Bloch              peter.bloch61@gmail.com

 

Suppleanter

Dan Nilsson             danerik.nil@gmail.com

Isak Åsbrink             isak.asbrink@gmail.com

Hjalmar. Handstedt  hjalmar@handstedt.com

 

Revisor

Jan Levin        Revisorsuppleant Anna Jarnhammar

Valberedning 

Kenneth Haukås