Föreningen ser som sin uppgift att verka för att Skuru är en attraktiv stadsdel i Nacka samt att våra villaägare får bra villkor rörande ägande och skötsel av sina fastigheter.

Föreningens mission hittar du här.

Vi bevakar och sprider information om vad som händer i vårt område samt är aktiva som remissinstans när det gäller ex. myndigheters planer som berör området och försöker säkerställa att all utveckling sker till det bättre.

Skuru var från början ett sommarstugeområde och trafikerades från havet med ångbåt. Spåren av den tiden finns kvar genom de många gamla bryggorna och gångvägarna som binder samman dem. Skuru Villaförening tycker att det är viktigt att spåren av historien bevaras eftersom det är en del av områdets charm.

Ni hittar här på sidan länkar till lokala förmåner som ni som medlemmar i föreningen har tillgång till.

Föreningen driver även en båtbrygga i området där föreningens medlemmar har möjlighet att hyra båtplats.

Vi ansvarar för Facebook-gruppen ”Vi i Skuru” för lokal information Skurubor emellan och sätter ihop och distribuerar "Skurubladet" med aktuell information till de boende i området. Skurubladet går även att hitta och ladda ner här.

Antal medlemmar ca 340

Geografiskt område Skuru Nacka, postnummer 131 21, 131 46, 131 47