Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 25 september 2019. Under protokoll finns även våra svar på remisser från kommunen. Det senaste remissvaret är NVF Remiss Kvarteret Rankan Rotebro som finns att läsa under Protokoll. Just nu för vi en dialog med kommunen om utvecklingen av området runt IP och det blivande sjösportcentret samt en alternativ utfartsväg från Viby. Läs de senaste dokumenten, NVF Parkeringsfrågan i Norrviken Östra och NVF Alternativ utfartsväg från Viby , som finns under Protokoll.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Valborg på Torparängen

Tid:         30 april 2023 kl. 19:30

Plats:      Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm.

Program:

Talet till våren

Manskören ur Sollentuna Gosskör sjunger in våren

Valborgsmässoelden tänds

OBS:      Ris till valborgsmässoelden (med max 8 cm stamdiameter) kan lämnas tidigast den 21 april tills högen fått lämplig storlek.

 

Mer information om våra aktiviteter finns under fliken Aktuellt nedan

 

Medlemsrabatter

Som medlem i villaägarna får Du tillgång till en rad förmåner inom olika områden.
Här följer några exempel:

Kostnadsfri rådgivning

När Du är medlem kan Du kostnadsfritt ringa eller maila till vårt Riksförbund för att få rådgivning inom följande områden:

 • Juridik och rättsfrågor
 • Skattefrågor
 • Boendeekonomi
 • Byggnadsfrågor (teknik, el, VVS, osv)
 • Bygglovsärenden
 • Fastighetsmäklare

Medlemsrabatter

Som medlem erbjuds du en lång rad medlemsrabatter:

 • Förmånliga försäkringar
 • Möjlighet till billigare energi
 • Rabatter på produkter och tjänster
 • Egen medlemstidning

Politisk påverkan

Villaägarnas riksförbund arbetar även på det rikspolitiska planet för bättre villaägarvillkor idag och i framtiden. Det gör vi genom ett kraftfullt opinionsarbete bl a inom följande områden:

 • Fastighets- och förmögenhetsskattefrågor
 • Energipolitik
 • Byggkostnadsfrågor
 • Boendemiljö

Som medlem i Villaägarna får Du en stark organisation som arbetar för Din sak på det lokala och centrala planet. Vår målsättning är att Du alltid ska känna att Du har ett billigare och tryggare boende som medlem i Villaägarna.