Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 25 september 2019. Under protokoll finns även våra svar på remisser från kommunen. Det senaste remissvaret är NVF Remiss översiktsplan 2040. Just nu för vi en dialog med kommunen om utvecklingen av området runt IP och det blivande sjösportcentret samt en alternativ utfartsväg från Viby. Läs de senaste dokumenten, NVF Parkeringsfrågan i Norrviken Östra och NVF Alternativ utfartsväg från Viby , som finns under Protokoll.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Välkommen till Årsmöte i Norrvikens Villaägareförening

Tid:     Tisdagen den 16 november 2021 klockan 19:00 - 20:30

Lokal: Matsalen i Norrvikens skola

Kl.       19:00 Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl. ca  19:45 Lokalpolisen berättar om sitt arbete

Årsmöteshandlingar: Se dokument under fliken Protokoll nedan