Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 9 oktober 2018. Vi svarar även på remisser från kommunen. Den senaste är NVF Bygglovsärende fotbollshall.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

     

Rundvandringar

Rundvandringen den 22 september 2019 är tyvärr inställd pga sjukdom.

Norrvikenvarvet


Den 14 september 2019 arrangerar vi Norrvikenvarvet, ett motionslopp för både stora och små.