Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 28 februari 2023. Under protokoll finns även våra svar på remisser från kommunen. Det senaste remissvaret är NVF Remiss Kvarteret Rankan Rotebro som finns att läsa under Protokoll. Läs också våra synpunkter på kommunens förslag Detaljplaneprogram Fiskmåsen 19 som också finns under rubriken Protokoll nedan. Just nu för vi en dialog med kommunen om utvecklingen av området runt IP och en alternativ utfartsväg från Viby. Läs de senaste dokumenten, NVF Parkeringsfrågan i Norrviken Östra och NVF Alternativ utfartsväg från Viby , som finns under Protokoll.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Information om våra aktiviteter finns under fliken Aktuellt nedan

Nu är den nya bryggan i Norrvikssjön sjösatt!!!

Ett varmt tack till er som lämnat bidrag till den nya bryggan i Norrviken! Tack vare ert stöd och engagemang har vi nu möjligheten att njuta av denna fantastiska tillgång vid sjön. Den nya bryggan kommer att bli en plats för avkoppling, gemenskap och vackra sommarkvällar för alla i område.

 

Besök oss på Facebook också: