Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 13 febr 2018. Vi svarar även på remisser från kommunen. Den senaste är NVF Bygglovsärende fotbollshall. Om du vill bli medlem i lokalföreningen ange vår föreningskod 1179 i steg 2, i Bli medlem.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Vi ordnar även trevliga aktiviteter för Norrvikenborna.
Den 15 september arrangerar vi Norrvikenvarvet, ett motionslopp för både stora och små. Läs mer under Aktuellt och gå in på Norrvikenvarvets hemsida www.norrvikenvarvet.se och anmäl dig!