Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 25 september 2019. Vi svarar även på remisser från kommunen. Just nu för vi en dialog med kommunen om utvecklingen av området runt IP och det blivande sjösportcentret samt en alternativ utfartsväg från Viby. Läs de senaste dokumenten, NVF Parkeringsfrågan i Norrviken Östra och NVF Alternativ utfartsväg från Viby , som finns under Protokoll.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Synpunkter på Samrådsunderlag E4 Häggvik – Rotebro från Norrvikens Villaägareförening

Läs vår skrivelse till Trafikverket angående planerna på utbyggnaden av E4

Synpunkter på Samrådsunderlag E4