Det är många som hör av sig till rådgivningen. Därför har vi längre svarstider än vanligt. Vi hoppas du har överseende.

Vi har fått många frågor till rådgivningen under den senaste tiden. Det kan därför ta längre tid än normalt att få svar. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och hoppas att du har överseende.

Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 9 oktober 2018. Vi svarar även på remisser från kommunen. Den senaste är NVF Bygglovsärende fotbollshall.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

NorrvikssjönÅrsmöte i Norrvikens Villaägareförening

Tid:                     26 mars 2019 kl. 19.00

Plats:                  Norrvikens skola, matsalen

Kl. 19:00             Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl. ca 19:45        Thomas Ardenfors berättar om kommunens nya projekt ”Entré Norrviken Östra”

                         

Alla hälsas välkomna, gamla som nya medlemmar!

Föreningen bjuder på kaffe när de stadgeenliga ärendena är avklarade.

Föredragningslista och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på årsmötet. Båda dokumenten kommer att finnas här nedan under rubriken protokoll.

 

Norrvikens Villaägareförening inbjuder till

Vårkonsert med opera - jazz - allsång

Tid:                     7 april 2019 kl. 16.00

Plats:                  Sollentuna kyrka

 

Valborg på Torparängen

(Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm)

Tid:                     30 april 2019 kl. 20.00

 

Norrvikenvarvet


Den 14 september 2019 arrangerar vi Norrvikenvarvet, ett motionslopp för både stora och små.