Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 28 februari 2023. Under protokoll finns även våra svar på remisser från kommunen. Det senaste remissvaret är NVF Remiss Kvarteret Rankan Rotebro som finns att läsa under Protokoll. Just nu för vi en dialog med kommunen om utvecklingen av området runt IP och en alternativ utfartsväg från Viby. Läs de senaste dokumenten, NVF Parkeringsfrågan i Norrviken Östra och NVF Alternativ utfartsväg från Viby , som finns under Protokoll.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Information om våra aktiviteter finns under fliken Aktuellt nedan

Snart kan vi byta bryggan i Norrvikssjön!!!

 

Livslängden lider mot sitt slut och vi behöver er hjälp att samla in medel för att byta ut den och bygga en ny. Många har bidragit med en slant men det behövs några kronor till så att vi kan få i den till våren 2024. Swisha ditt bidrag till 123 250 49 67.

 

Årsmöte

  • Tid:                    10 april 2024 klockan 19.00
  • Plats:                 Norrvikens skola, matsalen
  • Kl. 19:00            Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter
  • Kl. ca 19:45       Föredrag - ämne inte ännu bestämt

Styrelsen

Styrelsen under innevarande verksamhetsår består av:

Ordförande

Jan Sannergren

070-650 8873

Fridshyddevägen 15

jan.sannergren@bredband2.com  

Sekreterare

Viveka Eriksson

076-422 1234
Strandpromenaden 13 
tage.eriksson@telia.com

Ledamot

Jan-Otto Lindell

070-733 80 96 

Leksandsvägen 6 B 
jan-otto@telia.com

Ledamot

Gunnar Lustig

08-754 10 12, 070-366 65 70 

Lindvägen 20 

lustig2@telia.com

Ledamot

Gerry Johansson

070-722 32 45 

Sollentunaholm 

gerry@sollentunaholm.se

Ledamot

Johan Lundmark

073-102 53 45
Idrottsvägen 29
johan.lundmark.home@gmail.com

Ledamot

Eva Schreiber

070-684 43 06
Kistavägen 3 A 
eva@schreiber.se

Ledamot

Monica Wennerland Berglund

070 245 86 67

Brunkebergsåsen 39 
monica.wennerland@gmail.com