Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 25 september 2019. Under protokoll finns även våra svar på remisser från kommunen. Det senaste remissvaret är NVF Remiss översiktsplan 2040. Just nu för vi en dialog med kommunen om utvecklingen av området runt IP och det blivande sjösportcentret samt en alternativ utfartsväg från Viby. Läs de senaste dokumenten, NVF Parkeringsfrågan i Norrviken Östra och NVF Alternativ utfartsväg från Viby , som finns under Protokoll.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

Välkommen till Årsmöte i Norrvikens Villaägareförening

Tid:     Tisdagen den 16 november 2021 klockan 19:00 - 20:30

Lokal: Matsalen i Norrvikens skola

Kl.       19:00 Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl. ca  19:45 Lokalpolisen berättar om sitt arbete

Årsmöteshandlingar: Se dokument under fliken Protokoll nedan

 

 

Styrelsen

Styrelsen under innevarande verksamhetsår består av:

Ordförande

Jan Sannergren

08-754 37 19
070-650 88 73 
Fridshyddevägen 15 5 Tr
jan.sannergren@bredband2.com  

Sekreterare

Viveka Eriksson

076-422 1234
Strandpromenaden 13 
tage.eriksson@telia.com

Ledamot

Jan-Otto Lindell

070-733 80 96 
Leksandsvägen 6 B 
jan-otto@telia.com

Ledamot

Gunnar Lustig

08-754 10 12
070-366 65 70 
Lindvägen 20 
lustig2@telia.com

Ledamot

Gerry Johansson

070-722 32 45 
Sollentunaholm 
gerry@sollentunaholm.se

Ledamot

Per Inge Gyllenhammar

08-754 75 35, 076 94 55 944
0176-841 07 
Idrottsvägen 37 
p-i.gyllenhammar@bredband2.com

Ledamot

Eva Schreiber

08 - 626 81 48
0706-844 306
Kistavägen 3 A 
eva@schreiber.se

Ledamot

Curt Berglund

08-754 38 23
070-727 88 85 
Brunkebergsåsen 30 B 
cu.berglund@telia.com  

Ledamot

Charlotte BreimerTörnqvist

 

0708-780890

Sätersvägen 10
charlotte@breimer.se