Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Norrvikens Villaägareförening

Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Protokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 25 september 2019. Vi svarar även på remisser från kommunen. Just nu för vi en dialog med kommunen om utvecklingen av området runt IP och det blivande sjösportcentret samt en alternativ utfartsväg från Viby. Läs de senaste dokumenten, NVF Parkeringsfrågan i Norrviken Östra och NVF Alternativ utfartsväg från Viby , som finns under Protokoll.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

 

 

Valborgsfirandet på Torparängen ställs in

 I den nuvarande mycket osäkra utvecklingen med Covid19 har styrelsen beslutat att ställa in årets Valborgsfirande på Torparängen. Naturligtvis känns det svårt att ställa in en mångårig tradition men vi känner även att vi har ett ansvar för våra medlemmar som många är äldre, gäller även merparten av styrelsen, och därmed utsatta för större risk. Dessutom är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten tydlig och omfattar numera förbud för evenemang > 50 personer.

Årets övriga aktiviteter

Vårens aktiviteter är helt inställda men i stället hoppas vi kunna inbjuda er till flera givande aktiviteter under hösten. Norrvikenvarvet, en höstkonsert med musiker från Sollentuna och eventuellt ett årsmöte med inspirerande föredrag av kommundirektören, men allt beror givetvis på utvecklingen av Covid19. Håll utkik efter de gula lapparna i brevlådan och titta på Facebook eller här på hemsidan.

Inställt årsmöte i Norrvikens Villaägareförening

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och Villaägarnas rekommendationer har vi beslutat att senarelägga årsmötet då många av våra medlemmar är äldre och därmed utsatta för större risk.

Nytt datum är inte fastställt utan beror på hur situationen utvecklas. Ny kallelse kommer att skickas ut. Nuvarande styrelse kommer att sitta kvar till dess årsmötet kunnat genomföras.

Detta innebär att vårt planerade årsmöte 26 mars 2020 kl. 19.00 är inställt.

Styrelsen

Styrelsen under innevarande verksamhetsår består av:

Ordförande

Jan Sannergren

08-754 37 19
070-650 88 73 
Fridshyddevägen 15 5 Tr
jan.sannergren@bredband2.com  

Sekreterare

Viveka Eriksson

076-422 1234
Strandpromenaden 13 
tage.eriksson@telia.com

Ledamot

Jan-Otto Lindell

070-733 80 96 
Leksandsvägen 6 B 
jan-otto@telia.com

Ledamot

Gunnar Lustig

08-754 10 12
070-366 65 70 
Lindvägen 20 
lustig2@telia.com

Ledamot

Gerry Johansson

070-722 32 45 
Sollentunaholm 
gerry@sollentunaholm.se

Ledamot

Per Inge Gyllenhammar

08-754 75 35, 076 94 55 944
0176-841 07 
Idrottsvägen 37 
p-i.gyllenhammar@bredband2.com

Ledamot

Eva Schreiber

08 - 626 81 48
0706-844 306
Kistavägen 3 A 
eva@schreiber.se

Ledamot

Curt Berglund

08-754 38 23
070-727 88 85 
Brunkebergsåsen 30 B 
cu.berglund@telia.com  

Ledamot

Charlotte BreimerTörnqvist

 

0708-780890

Sätersvägen 10
charlotte@breimer.se